– VargsundXpressen vil bli stadig viktigere

– Det er et mysterium at Hammerfest-politikere kjemper med nebb og klør for at VargsundXpressen skal havarere.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

leder

Det er et mysterium at Hammerfest-politikere kjemper med nebb og klør for at VargsundXpressen skal havarere, uavhengig av om det er en, to eller tre rotasjoner. De trives i bunn og grunn med at alt står stille, mens verden går videre.

I framtiden kan nemlig båtruta bli nøkkelen for velfungerende helsetransport mellom de to største byene. Uansett hvordan sykehusstriden måtte utvikle seg, ligger det an til stor trafikk mellom de to byene.

Hammerfest sykehus og Alta nærsykehus vil  reise seg i hver sin by, selv om dimensjoneringen vil bli debattert og justert med årene. I dette ligger det også noe som raskt kan utvikle seg til en psykiatrisk sykehus i Alta – og vi har kanskje en tendens til å glemme at helse handler om mer enn armbrudd og lungebetennelse. 

I sum vil både pasienter, spesialister og fagmiljø «surfe» mellom byene, både på grunn av psykatri, ambulering og polikliniske konsultasjoner. Vi nekter å tro at den foretrukne kanalen for alle disse menneskene er infernoet på Sennlandet gjennom lange vintermåneder, så vårt tips er at VargsundXpressen vil bli stadig viktigere, for eksempel slik vi ser det mellom Harstad og Tromsø.

Så framt man ikke rent faktisk ønsker at pasientene skal reise ut av fylket. Det vil si, fra 2020 ligger det an til at UNN er fylkets hovedsykehus og at Troms og Finnmark har felles driftsforetak. Det er ikke bare fritt sykehusvalg som endre landskapet.

De gjentatte utfallene fra Hammerfest-politikerne, og forsøkene på fylkespolitisk obstruksjon, fikk nylig Ole Steinar Østlyngen (Ap) til å kaste inn håndkleet. Det er fristende å gi seg, når det tilsynelatende ikke er interesse for samhandling. Vi tror imidlertid det gamle slagget og frykten for en felles bo- og arbeidsregion vil avta. Vi tror simpelthen ikke at Sennalandet er så populært som Hammerfest Ap synes å tro.

Fylkeskommunens regnestykke viser at 22.500 av 28.900 kollektivt reisende mellom byene reiser med båten – og vi tror det blir enda flere når arbeidstakere, studenter, elever og pasienter blir fortrolig med tilbudet. Da må tilretteleggingen være optimal, med transport helt fram til ønsket destinasjon. Raseriet mot båtruta fungerer som en politisk brottsjø mot det vi mener er et fremtidsrettet tilbud. I en verden der bil fortsatt er å foretrekke, trengs det innkjøringstid, bokstavlig talt.

Fylkeskommunens regnestykke viser allarede at 22.500 av 28.900 kollektivt reisende mellom byene reiser med båten – og vi tror det blir enda flere når arbeidstakere, studenter, elever og pasienter blir fortrolig med tilbudet. Da må tilretteleggingen være optimal, med transport helt fram til ønsket destinasjon. Vi tror kanskje det da kan være grunnlag for tre rotasjoner, slik Alta næringsforening er inne på.

Det ligger kanskje gode intensjoner i bunnen for motstanden, for eksempel bruk av pengene til andre ruter. Vi er imidlertid ikke av dem som tror det er framtidsrettet å kutte t-banen mellom Sentralbanestasjonen og Nationalteateret i Oslo, fordi man skal styrke forbindelsen mellom Lillevann og Voksenkollen