– Vi er blitt husmenn under Fefo

– Fefo er blitt en bremse med sin grådighet.

Illustrasjonsfoto  Foto: Jarle Mjøen

leder

Som klart største grunneier i Alta og Finnmark er Fefo i realiteten så dominerende at de har en monopollignende posisjon, som rettighetshaver til 90 prosent av grunnen i fylket. Det er sterkt bekymringsfullt at organet er blitt en kapitalist som har forlatt samfunnsansvaret til fordel for beinhard markedstenking.

Alta-rådmann Bjørn Atle Hansen snakker for et samstemt politisk miljø i Alta når han hevder at Fefo kun er opptatt av å skumme den økonomiske fløten som grunneier, og har latt samfunnsansvaret bli værende innenfor styrerommets fire vegger. Det som skjer i Bollo hyttefelt er det mest slående eksempelet på hvordan Fefo har gått fra å være «litt mitt og ditt», til å bli styrt av plusstallene på bunnlinja. De nye hyttetomtene er priset slik at hyttedrømmen for vanlige altaværinger blir uoppnåelig. Først ble feltet solgt til en privat utbygger med millionfortjeneste til Fefo. Den private utbyggeren tar i neste omgang – høyst forståelig – ut fortjeneste på å klargjøre området når tomtene selges i markedet. Tomtepris er rundt 300.000 kroner per tomt. Oppå dette skal Fefo på nytt ha sitt med en årlig festeavgift som ligger på rundt 17.000 kroner.

Til syvende og sist er det ikke den private entreprenøren som kan le hele veien fra Bollo til banken. Det er Fefo. Da debatten før finnmarksloven kom var på sitt heftigste, var budskapet at vi skulle kaste Statskog ut av Finnmark. Finnmarkingene skulle bli «herrer i eget hus». Utbyttingen av finnmarkingene skulle være over. Fakta er, sett fra vekstsenteret Alta, at Statskog tok et betydelig samfunnsansvar og var en aktiv bidragsyter for å holde prisnivået nede. Det kom ungdom i etableringsfasen til gode. Innbyggerne slapp veldig billig fra hyttefeste eller boligtomt. Etter ti år med Fefo-regime har tomteprisene eksplodert både på hytte og bolig, og en av de ivrigste på å presse prisene opp har vært nettopp Fefo med sin markedstenking.

Når rådmannen lar sin frustrasjon over Fefo komme ut til offentligheten er det også fordi Fefo nekter å være med og tilrettelegge. I Bollo er det snakk om å gi 60 nye mulighet til å få sin egen hytte, men fortettingen krever planlegging, regulering og tilrettelegging av infrastruktur. Fefo har så lagt ikke ofret kommunen svar på invitasjonen om samarbeid. Når det gjelder veien til hyttefeltet er dette ifølge styreleder Raymond Robertsen infrastruktur som er kommunens ansvar, likt over hele fylket. Til det er det bare å si at når Fefo skriver ut 17.000 kroner i festeavgift til hytteeiere i Alta, er samme avgift i andre kommuner noen hundrelapper fordi markedet her er nesten fraværende. Det er i Alta Fefo melker innbyggerne. 

Fefo er en sterk bidragsyter for at prisen på eneboligtomt skutt i været, og nå har nådd to millioner. I stedet for å inngå et aktivt samarbeid med Alta kommune om å utvikle kommunale felt med rimelige selvkosttomter, presser Fefo markedsprisen opp vel vitende om at det gir enda mer penger i kassa. Her kunne vi også tatt med at Fefo er blitt en bremse med sin grådighet når det gjelder nødvendige areal til næringsutvikling. Alt dette overskygger at Fefo har forvaltet rekreasjonsverdiene på en bra måte, og har lagt til rette for lokal utnyttelse av blant annet vann- og vindkraftressursene.

Dessverre er vi blitt husmenn hos storbonden Fefo.