– Helhjertet støtte fra Finnmark

– Samhandlingen mellom stabilisering lokalt, UNN regionalt og dyktig ambulansepersonell, er helt avgjørende når akutte situasjoner oppstår.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Pressefoto

leder

Det er bygget opp et topptrent team for å ta vare på hjertesyke i landsdelen. Det er et fagmiljø vi ikke bør gamble med.

Den betente saken skal opp til behandling i styret til Helse Nord førstkommende onsdag. Med seg inn i styret har de med seg en innstilling fra administrasjonen om oppbygging i Bodø, noe som i praksis kan vise seg å bli en nedbygging i nord. Bekymringen fra fagmiljøet ved Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) burde vært vektet lamgt høyere.

Det er forståelig at Bodø-miljøet kjemper for et nært og bedre tilbud, men vi mener det er uklokt av Helse Nord å gå inn for en splittelse av et så høyspesialisert tilbud. En såkalt PCI-satellitt i Bodø kan rokke ved det finstemte apparatet som skal sørge for at behandlingen av hjerteinfarkt foregår effektivt, med optimal kvalitet i alle ledd.

Her har vi gjennom mange år vært imponert over det man har fått til ved UNN. Det betyr naturligvis også svært mye for finnmarkingene. Det er årsaken til at både fylkeskommunen og de ulike kommunene i Finnmark slår ring om tilbudet ved sykehuset. Vi registrerer at også miljøet ved St. Olavs hospital er skeptisk til en løsning «midt i mellom». Det sier sitt.

Det paradoksale midt opp i denne diskusjonen, er at de som blir hjertesyke i Nordland har høyest overlevelsesgrad, mens Finnmark har høyest dødelighet. Det har nok sine forklaringer, men virkelighetens verden bør «slå inn» når denne type saker skal avgjøres. Styret i Helse nord bør ha med seg bekymringen fra Finnmark og pasientene helt nord i landet når det skal gjøres en helhetlig vurdering.

Det finnes en smerteterskel for hvor små høyspesialiserte tjenester skal være.  For de mest spesialiserte og kritiske oppgavene må det bygges opp særskilt kompetanse, som eksempelvis brannskader på Haukeland sykehus, kreftbehandling på Radiumhospitalet og organtransplantasjon på Rikshospitalet. Skal vi ha behandling for hjerteinfarkt i nord, må vi stikke fingeren i jorda og satse på en hest. Fortrinnsvis den som er lengst framme i feltet.

Samhandlingen mellom stabilisering lokalt, UNN regionalt og dyktig ambulansepersonell, er helt avgjørende når akutte situasjoner oppstår. Det er noe vi i Alta vet en hel del om på grunn av mangel på sykehus lokalt, til tross for at antall potensielle pasienter har økt dramatisk. Da er det heller ikke det minste merkelig at pasientene vil direkte til UNN og fagmiljøet der når hjertet krangler.