– Helse Nords pinlige forsvarsskrift

– Omsorgen for fagmiljøet er mantraet til direktøren, samme dagen som foretaket gir fullstendig blaffen i hva fagmiljøet på UNN mener knyttet til hjertebehandling i nord.

Ansvarlig redaktør Rolf Edmund Lund.  Foto: Tom Skoglund

leder

Helse Nord har ikke lagt to pinner i kors for å utarbeide en helhetlig, objektiv og tillitsvekkende  utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, til tross for at det er mer enn ti år siden investeringsbudsjettet ble lagt i støpeskjea og debatten tok fyr.

I stedet har foretakets direktør på «overtid» funnet det for godt å lage en 40 siders langt forsvarsskrift for handlingslammelsen, som verken er opplysende, saklig eller egnet til å skape forsoning. I stedet lempes det bensin på bålet, i en situasjon der innbyggerne i Alta er genuint og mer eller mindre samstemt opptatt av å finne løsninger på utfordringer i hverdagen. Nærsykehuset er et viktig skritt på veien, men er ingen løsning som innbyggerne kan leve med i nye 30 år.

Det er ingen faktabasert utredning som er levert, men snarere et følelsestungt notat som skal behandles i styret. Notatet gjør ikke annet enn å forsterke inntrykket av at Helse Nord aldri har vært inne på tanken om å utrede saken på en skikkelig måte. Snarere står vi overfor fragmenterte dokumenter, der utgangspunktet hele veien har vært å sementre dagens struktur, som ikke forholder seg til den demografiske utviklingen.

Uviljen til å lage en utredning skal visstnok handle om styringssignaler fra skiftende statsråder, men vi sliter med å se at foretakene på selvstendig grunnlag ikke ønsker å bruke fakta som utgangspunkt for investeringer og viktige veivalg. Før Oslo Economics kom på banen mente Helse Nord at Alta kommunes bestilling av utredning var jevngodt med å fyre opp tusenlapper på torget.


I stedet for at Vorland & Co. gjør sitt ytterste for opplyse beslutningstakere om sakens realiteter, brukes det energi på å slakte en rapport fra velrenommerte Oslo Economics, som brukes av helseforetak andre steder. Ikke nok med det, integriteten til selskapet undergraves ved at direktøren karakteriserer utredningen som et partsinnlegg. I stedet for å bekymre seg for pasientene, klarer Helse Nord blant annet å konkludere med  at 20 prosent av befolkningen i Hammerfest vil forsvinne ved en strukturendring. Er det noen som i det hele tatt har tatt til orde for å radere vekk helsetilbudet i nabokommunen?

Snarere har innbyggerne i Alta vært opptatt av at det skal være godt helsetilbud på begge sider av Sennalandet, vel vitende om at både Helse Nord og Oslo Economics ikke finner det bærekraftig. Så er det noen av oss som mener at regnestykket når det gjelder liv og død ikke alltid kan være bærekraftig, spesielt i distriktene. Det var også poenget da ambulanseflyet var i fare,

Halmstrået til Helse Nord synes å være omsorgen for fagmiljøet. Det er mantraet til direktøren, samme dagen som foretaket gir fullstendig blaffen i hva fagmiljøet på UNN mener knyttet til hjertebehandling i nord, såkalt PCI. Der anbefaler Helse Nord  faktisk å bryte opp fagmiljøet og fordele det på Tromsø og Bodø –  med begrunnelsen nærhet og likeverd. Vet høyrearmen hva venstrearmen driver med i foretaket?