Åpen dør i 80 år

Altaposten gratulerer Betania med 80 viktige år og ønsker lykke til i fortsettelsen.

Svein Iversen og Knut Klevstad utenfor Betania. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Jarle Mjøen / akriv

leder

Betania har vært en viktig aktør for helse- og omsorgstjenester i Alta gjennom hele 80 år, tuftet på omsorg og ideelle verdier. Slik bør det også bør være i fremtiden.

Det finnes dem som får feber av privatisering i sin alminnelighet, men det er i det minste viktig å skille mellom ideelle og kommersielle driftsmodeller. I debatten om velferdsprofitører har man en tendens til å bruke gamle stempelputer for å rangere offentlig og privat virksomhet, med det resultat at man gjerne mistenkeliggjør alt fra familiebarnehager til eldreomsorg.

Betania er et ypperlig eksempel på at man har funnet en god og samfunnstjenlig modell for leveranser av helse- og omsorgstjenester, i tillegg til å være en trygg og god arbeidsplass for 200 ansatte. Et sunt driftsresultat pløyes tilbake i drifta.

Vi tror også det er viktig å fremheve at Betania har framstått som en verdibase, med sunne idealer og inkluderende tilnærming til lokalsamfunnet. I stedet for bokstavtro pekefinger har man valgt åpne hender og toleranse. Det har historisk sett ikke vært noen selvfølge i Alta. Døra har stått vidåpen, enten det er møteplasser eller hjerterom som trengs.

Det har vært klokt å tufte organisasjonen på skuldrene til ruvende skikkelser som Alma Halse og Karl Hykkerud, som ikke bare er eksempler på at tro kan flytte fjell gjennom visjoner og beinhardt slit i førkrigstid og gjenreisning, men som også har satt kjærlighetsbudet øverst.

Det kan være alderdom eller sykdom som krever omsorg, men det handler også om de som permanent eller midlertidig søker ly for den ubarmhjertige stormen livet ofte kan være. Der rusproblemer gjerne har satt sine spor. Psykisk syke har vært en utsatt gruppe historisk sett, men vi er tilbøyelig til å mene at vi har mye å gå på lokalt og nasjonalt. De myke hendene og den trygge havna trengs i stort monn i 2017.

Omdømmemålingen som ble gjennomført for to år siden viser at Betania har en særdelses sterk stilling i altasamfunnet, også fordi Svein Iversen og hans mannskap i nyere tid har forvaltet arven med klokskap.

Det betyr ikke at tilværelsen er noen dans på roser. Som de fleste institusjoner har Betania hatt sine utfordringer og må forholde seg til tidsånd, rammebetingelser og nye krav i forbindelse med anbud. 

Å forene kostnadskontroll med et ønske om å tilby optimale tjenester er krevende balansekunst, både i private og offentlige virksomheter. Effektivisering og såkalt smart drift kan gå på bekostning av tid til stell og aktivisering. 

Da kreves det en kløktig plan, men også faglig integritet og ryggrad i den moderne malstrømmen av nye forventninger. Vi tror Betania og de ansatte er godt rustet for å møte den nye virkeligheten.

Altaposten gratulerer Betania med 80 viktige år og ønsker lykke til i fortsettelsen.