Sett på bremsene!

– Vi håper foreldrene gjør en edruelig innsats på hjemmebane.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Statens vegvesen

leder

Problemer med støyende og ulovlig mopedkjøring har Alta hatt i mange tiår, men det blir alvorlig når unge mennesker setter liv og helse i fare, samt utøver hevn og sabotasje overfor de som gjør jobben sin. Det er på tide at foreldrene setter bremsene på.

Altaposten kunne denne uka fortelle at det var utøvd sabotasje mot kjøretøyet til en politibetjent som gjorde jobben sin i forhold til ulovlig og farlig atferd i trafikken. Vi anser selve handlingen som alvorlig, men minst like alvorlig er det at unge mennesker «opererer» med denne type holdninger.

Mopedpøbel skar opp dekk

Hevnet seg på politibetjent etter aksjon.


Noe som ligner på hevn mot politi, journalister, varslere eller de som mister nattesøvnen på grunn av leken, er naturligvis helt uakseptabelt. Spesielt urovekkende er det at terskelen ikke er høyere for å utøve sabotasje mot de som skal sørge for ro og orden. Dette er kriminalitet som tross alt tar et steg i forhold til ulovlig kjøring med moped eller lettmotorsykkel.

Fjorårets aksjon ved Alta videregående skole ga mange en tiltrengt vekker, men det kan se ut til at det finnes en hard kjerne av mopedførere som ønsker å utfordre regler og de som ivaretar tryggheten. Det er synd å si det, men de utfordrer noe langt mer. Nemlig egne og andres liv. Vi kjenner alle til ulykker, nesten-ulykker eller eksempler på livsfarlig adferd langs veiene.

Når mørket nå faller på øker risikoen betraktelig og vi håper lokalsamfunnet og foreldre vektlegger dette i stedet for å bortforklare dette som pøbelstreker. Prisen kan rett og slett bli for høy.

Tiden for anmodninger bør kanskje være over, men vi håper foreldrene gjør en edruelig innsats på hjemmebane for å redusere risikoen og etterprøve de holdningene som ser ut til å slå ut i full blomst når oppkjørselen er forlatt. En liten og enkel øvelse kan være å sjekke at skiltet er på plass, ubrettet og tilgjengelig. Det aller viktigste er likevel å snakke om hva konsekvensene kan være av ubetenksomme ungdomsår.