En helhetlig utredning?

– Helse Nord har omsider kommet frem til at de vil legge alle «kortene» på bordet.

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Jarle Mjøen

leder

Helse Nord har omsider kommet frem til at de vil legge alle «kortene» på bordet når det gjelder grunnlaget for beslutningene om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Det er ikke ett sekund for tidlig. Eller mer presist: Det er mange, mange år for sent.

Altaposten har i mer enn ti år etterlyst en helhetlig utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, lenge før man kom i gang med den politiske prosessen og lenge før man knesatte bruken av helsemilliarder. Hele veien har holdningen vært å sementere dagens struktur, rent bortsett fra at man etter mange år avvisning av Altas krav, kom fram til byggingen av nærsykehuset.

Som kjent har ikke det roet gemyttene, primært fordi det ikke har vært noen løsning for fødende og akutt syke. Det er positive steg i forhold til å forhindre at millioner av helsekroner for kronisk syke reises bort, men kjerneproblemene forblir uløste.

I et brev til helseminister Bent Høie har Helse Nord varslet at premissene for beslutningene skal oversendes. Den foreløpige listen med dokumenter har garantert vurderinger som vi alle bør gjennomgå med interesse, men allerede nå er det temmelig åpenbart at det ikke handler om noen helhetlig utredning som burde vært der.

Det nærmeste vi kommer er rapporten til Oslo Economics som er finansiert av Alta kommune og dermed betraktet som et partsinnlegg av de som vil kvele kampen for sykehustjenester i regionen. Den er imidlertid med, kanskje fordi den fastslår at det ikke er bærekraftig med tre selvstendige sykehus i Finnmark, eller to sykehus i Vest-Finnmark. Det kan lukke en dør som flere har forsøkt å åpne.

Spørsmålet er imidlertid om helse- og omsorgsarbeid i det hele tatt kan regnes som bærekraftig. Noen vil mene at det å sette pasientene i fokus koster mer enn det smaker, så et foretakssystem kan sperre for mange gode løsninger.

Helseforetaket har gjennom hele prosessen vært uvillig til å vurdere et fullverdig sykehus i Alta. Det har vært premisset for det meste av planlegging, noe vi har mistanke om blir overtydelig i det som sendes over til Høie, på betryggende avstand fra valgdagen i retning julefeiring. Begrunnelsen har vært at det ikke er politisk gehør for dette. Vi mener imidlertid at man burde laget en helhetlig faglig utredning, frikoblet fra politiske rivninger. Basert på hva som er best for pasientene og hva som sikrer fagmiljøet best.

Det forhindrer ikke at vi synes det er bra at Helse Nord legger fram sitt tankegods for helseministeren. Det er dokumenter vi alle bør granske med åpent sinn.