Sviket mot de som sliter mest

– Valget har vært å stue folk sammen på campingplasser.

MÅ TIL KARASJOK: Altamannen har vært til behandling for å bli rusfri, men må til Karasjok for å bo på Karasjok camping.  Foto: Privat

leder

Det finnes sannsynligvis tusen unnskyldinger for hvorfor Alta kommune har hengt etter når det gjelder behandling av rus og psykiatri, utfordringer som gjerne må ses i sammenheng.

Det framstår under alle omstendigheter som et svik mot de som sitter nederst ved bordet, kanskje mest fordi politikerne har vært obs på at problemstillingen skyves formålsløst framover – og etterhvert under teppet.

Det kan dreie seg om at rusmisbrukere og pårørende mangler talsmenn, som jevnlig kjemper for sin sak. Å være rusmisbruker oppleves som skamfullt, blant annet fordi man har rippet grundig i forhold til idealene som dyrkes i samfunnet, nemlig det plettfrie og vellykkede.

Det er alt annet enn enkelt å ta kampen i det offentlige rom, simpelthen fordi her er for mange med bøyd nakke som ikke vil være til bry eller kreve lovoppfyllelse fra hjelpeapparatet. Det forhindrer ikke at politikerne bør og skal se at de har et ansvar, blant annet for ettervern og sosial boligbygging for hjemløse. Det er ikke et valg, det er et krav.

I det minste må samfunnet stille opp når rusmisbrukere har vilje og motivasjon til å komme seg ut av den onde sirkelen. Når det gjennomføres en kostbar behandling, er det preserende at samfunnet klarer å følge opp den enkelte. Slik man gjør når folk blir syk og trenger hjelp, der og da. Det er til og med lønnsomt i det lange løp, er vår påstand.

Den lettvinte løsningen har alt for ofte vært å stue folk sammen på campingplasser, den desidert dårligste resepten når poenget er å bryte opp mønstre og dårlig påvirkning fra kjente nettverk.

Om sommeren topper problemet seg på grunn av fulle campingplasser, men nå stenges dørene også her og skaper prekære behov. Vekstsenteret Alta er rett og slett ikke i stand til å ivareta sitt ansvar.

Det betyr ikke at alt er galt. Driftsmessig er det svært mange dyktige medarbeidere i rusomsorgen og psykiatrien, for eksempel i Maskinsvingen. Det finnes også frivillige krefter som stiller opp med tilbud, som Hjerterom og Møteplassen ved Betania. Vi har fått ettervernsboliger i Sandfallveien og det kommer nå 12 nye boliger i Dalebakken.

Alta er imidlertid i vekst og har store behov. Derfor gjelder det å bevege seg fra hælen til tåspissen for å forebygge fatale sitiuasjoner, som 29-åringen Altaposten har omtalt og flere andre som ble skrevet ut fra Finnmarksklinikken denne uka.

Samtidig er vi utrygge på om spesialisthelsetjenesten for psykiatri klarer å håndtere situasjonen, blant annet etter at Jansnes ble radert bort og at akutteamene som skulle fylle tomrommet, blir bygget ned.

Vi er blant dem som ikke tror på at færre hender gir mer rasjonell helseomsorg, uansett om det er lårhalsen som brekker eller en personlig krise som oppstår.