Endelig lys i pærene

– Alle små seire bør feires.

STRØM PÅ FJELLET: Her på Hamnefjell ved Båtsfjord vil Finnmark Kraft AS bygge et vindkraftverk som skal produsere kraft tilsvarende to tredeler av det som i dag hentes ut av Alta kraftverk.  Foto: Arkiv

leder

Det ville være en overdrivelse å hevde at norsk vindkraft har orkan i ryggen, men alle små seire bør feires. Vi synes det er hyggelig at Hamnefjell vindpark i Båtsfjord sørger for lys i pærene. Det er en liten milepæl også for fødselshjelperne i kraftlagene og ikke minst Finnmark kraft.

Før helga kunne daglig leder Lise Heggheim feire at de ti første vindmøllene gir effekt i den mest vindfulle delen av landet. Vi innser at det er et lite steg for menneskeheten, men et stort steg for energiselskapet, som Neil Armstrong kanskje ville ha sagt. Det skal nemlig bygges 15 vindturbiner, samtidig som det er betydelig insfrastruktur som skal på plass i en slik satsing.

På toppen av det hele sliter denne type fornybar energi med temmelig mektige motstemmer, nå også fra miljøbevegelsen. For eksempel Naturvernforbundet i Finnmark som plutselig vil stanse all vindkraftutbygging i Finnmark, samtidig som Sametinget satte effektiv beinkrok på lovende planer for vindkraft i Kvalsund.

I tillegg til finansielle utfordringer knyttet til investorer og strenge krav fra NVE om samfunnsøkonomisk lønnsomhet for å få konsesjoner i havn, har vindkraften fått fiender der de minst ventet det. Nemlig fra de som vil bytte ut fossil brensel med fornybar energi. Som vindmøller.

Vi mener for vår del at det er behov for vind i seilene når det gjelder forsyningssikkerhet og håper Statnett viderefører sine planer østover etter at Alta og Skaidi er skjøtet på ledningsnettet fra Balsfjord. For Finnmarks vekst og utvikling er det nødvendig å få hele fylket med i denne grunnleggende viktige infrastrukturen, samtidig som elektrifisering av olje- og gassaktiviteten gir stort potensial, også miljømessig. Altaposten har tidligere hatt fokus på at det aller største utslippspunktet i landet er Melkøya. Skal Norge oppfylle sine forpliktelser, kan dette være svaret.

Finnmark kraft har stått i bresjen for den framtidsrettede satsingen, inkludert Finnmarkseiendommen som får pes for det meste de involverer seg i. Vi mener nettopp Fefo kan bli en viktig «startmotor» og medspiller i å skape vekst og utvikling for finnmarkingene, i det området de er satt til å betjene forvaltningsmessig.