– Volum og kvalitet koster

– Det har også tidligere vært ropt ulv, ulv om kommuneøkonomien.

Altaposten berømmer Frp og Odd Erling Mikalsen for å sende ut et tydelig signal om at partiet vil ofre partitaktiske hensyn i opposisjon til fordel for et felles løft for å sikre kommuneøkonomien.  Foto: Tore Johansen / arkiv

leder

Til tross for at Alta kommune i 2016 leverte tidenes beste økomiske resultat målt i antall millioner i pluss på netto drift må foten flyttes fra gass- til bremsepedal. Posisjonspartienes «finansminister» Ole Steinar Østlyngen (Ap) har sagt at målet er å ha opp mot 50 millioner kroner i netto driftsresultat. Ikke for å samle penger i kommunekassa, men for å ha handlefrihet til å kunne fortsette med tjenester på aller høyeste nivå, ikke minst innen helse, omsorg og skole.

Dersom vi skal tro rådmannen, og det gjør vi, har Alta kommune et volum på tjenestetilbud innen de viktigste velferdsområdene som er langt høyere enn kommuner på vår størrelse. Dette er ikke synsing, men objektive tall fra SSB og KOSTRA. Volum og kvalitet koster, og Alta kommune kan ikke i framtiden kjøre Mercedes dersom økonomien tilsier en ferd med en god, men rimeligere Kia.

Budsjettreguleringen som ble foretatt av kommunestyret nå i juni gir et første signal om det er mer alvor i vente. Et forventet budsjettert positivt netto driftsresultat 21 millioner kroner er nå halvert, og overfor Altaposten er rådmannen og hans økonomer på rådhuset langt fra sikker på at det blir plusstall når 2017-regnskapet gjøres opp. Det er skremmende, og med negativt årsresultat vil vi ha tatt første steg mot ROBEK og statlig overstyring av økononomien. Da må kommunen gå til fylkesmannen for å få godkjent låneopptak og igangsetting av prosjekt, selv de som kommunestyret mener er særdeles viktig.Det er en nærmest utenkelig situasjon for både administrasjon, politikere og innbyggere.

Det har også tidligere vært ropt ulv, ulv om kommuneøkonomien, men det har nesten unntak alltid vært plusstall når regnskapet har blitt presentert. Vi ser at det ligger en fare i at nedsnakking av framtidsøkonomien brukes taktisk for å øke budsjettdisiplin. Det har ikke skjedd her. Når faresignalene har lyst har en samlet seg om en felles dugnad for å få økonomien på rett kjøl. De ansatte har gitt sine bidrag, hovedutvalgene har holdt igjen og begrenset pengestrømmen ut og resultatet har vært at drifta har gått fra minus til pluss. Dette er imidlertid en øvelse som ikke kan gjøres for ofte dersom den skal ha effekt.

Derfor må politikere og administrasjon nå sette seg sammen å sørge for at underliggende drift av kommunen blir bærekraftig. I følge rådmannen mangler det mellom 50 til 80 millioner kroner, og da har han tatt utgangspunkt i at kommunen de neste årene vil investere mange hundre millioner kroner i tvingende nødvendige prosjekt. Blant annet Alta Omsorgssenter som vil gi et fantastisk tilbud i tillegg til stordriftsfordeler som vil frigjøre kroner gjennom effektiv drift.

Altaposten berømmer Frp og Odd Erling Mikalsen for å sende ut et tydelig signal om at partiet vil ofre partitaktiske hensyn i opposisjon til fordel for et felles løft for å sikre kommuneøkonomien. Men akkurat nå er det finansminister Østlyngen og posisjonen som har ansvaret for at kommunen holdes langt unna ROBEK.