– I Finnmark råder stalinismen

– Sykehussaken har kommet inn i et nytt spor.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Stian Sætermo

leder

Sykehussaken har kommet inn i et nytt spor ved at alternativet med tre sykehus i Finnmark er løftet fram, ikke minst av en av landets profilerte rikspolilitikere Per Olaf Lundteigen. Senterpartiets nestor på Stortinget gikk for noen uker tilbake ut i Altaposten med klar støtte til at Alta-regionen bør få akuttsykehus med fødeavdeling. Lundteigen pekte på at det nå kan skje under full trygghet av at etableringen av et akuttsykehus i Alta ikke vil gå på bekostning av Hammerfest sykehus. Bakgrunnen var stortingets vedtak om å sikre Odda Sjukehus som akuttsykehus for et pasientgrunnlag på kun 11.000 i tre kommuner.

At Senterpartiet både lokalt, regionalt og ved helsepolitisk talskvinne Kjersti Poppe støtter en slik struktur, gjør at dette faktisk nå er i ferd med å få rikspolitisk gjennomslag. Vi minner om at KrFs medlem i helsekomiteen, Olaug Bollestad, på KrFs Nord-Norges-konferanse uttrykte  nærmest identiske tanker som Lundteigen. Eneste forskjell var at Bollestad da ikke var kjent med at Odda sjukehus ville bli reddet som akuttsykehus. I tillegg kjemper Venstre en tøff kamp for å få utredet strukturen, noe Stortinget må ta stilling til etter valget.

Lokalt har tanken på å løse Alta-regionens behov for fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå med et tredje sykehus fått ytterligere aktualitet med Lars Abrahamsens faktabaserte og analytiske innlegg. Han har gjort deler av utredningsjobben som Helse Nord ikke har gjort. Tre sykehus har støtte lokalt, og på fylkesnivå er det også politikere uttrykker at dette kan være en vei ut fra en ulykksalig stedskrangel mellom Alta og Hammerfest. Fra Hammerfest er signalene stikk motsatte; at tre sykehus er totalt urealistisk og at Alta-regionen må leve med å være den byen i Norge med 20.000 innbyggere eller mer som i særklasse har lengst vei til akuttilbud og fødeavdeling.

Hva skjedde så i Odda da sykehuset ble reddet? Et samlet Hordaland fylkesting slo ring om tilbudet, og viste til lang reiseavstand til sykehus, og spesielle forhold, blant annet rasutsatte veier, som kunne hindre pasienter å komme til sykehus. Odda har Voss sykehus nærmere enn avstanden Alta - Hammerfest, og har både sykehus i Haugesund, Bergen og Stord i omtrent samme avstand som vi ville hatt mellom to sykehus i Vest-Finnmark. I Hordaland stod politikerne samlet bak å sikre et likeverdig tilbud. I Finnmark råder stalinismen.

Her er det ikke faktabaserte utredninger som skal ligge til grunn for framtidig struktur. Det er toppene i Ap, SV og Høyre som alene har alle svar. Helseminister Bent Høie har sågar slått fast at ingenting blir endret fordi han vet best. Tanken går tilbake til  Mao Zedongs tale til på partikonferansen i Nanning i 1958 der han omtalte seg selv som «rød ekspert», hvilket innebar at han hadde fasiten. Lederverv ga ifølge Mao retten til å definere sannheten, og var hans definisjon av «den stalinistiske metode». Når Kirsti Bergstø (SV), Frank Bakke-Jensen (H), Runar Sjåstad (Ap) og Ingalill Olsen (Ap) avviser å utrede strukturen, gjør de stalinismen til politisk system i Finnmark. For uten utredning vil det brukes mellom to og tre milliarder kroner på en struktur som selv stalinistene i Høyre, Ap og SV innrømmer ikke stemmer med terrenget i et fylke som er radikalt endret de to siste generasjonene.