– Statnett har fått kalde føtter

– Det er nødvendig å bygge ut linjekapasiteten i Finnmark.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

leder

420 kv-linja er vedtatt utbygd fra Balsfjord til Skaidi. Statnett er godt i gang med Balsfjord – Reisadalen, og det blir full fart på Reisadalen – Skillemoen fra sommeren 2017. Problemet er at Statnett har fått kalde føtter med å videreføre linja fra Alta til Skaidi, stikk i strid med opprinnelig strategi og vedtak. Nå ligger denne delen av utbyggingen på is fram til senest våren 2018 når ny oppstartsvurdering skal gjøres.

Det er nødvendig å bygge ut linjekapasiteten i Finnmark, ikke minst for å kunne videreutvikle fylket. Det er samstemte politiske signal fra Finnmark på at linja må videreføres til Skaidi og videre derfra til Varangerbotn. Utgangspunktet for dette kravet er at tilgang på tilstrekkelig strøm er avgjørende for at næringslivet i Øst- Finnmark skal kunne få nødvendig utvikling og forutsigbare rammevilkår.

Statnett er i gang  med prosjekteringen av ny stor trafostasjon på Skaidi. Det er positivt. Her er kontrakt på stasjonsbygging nylig tildelt til Siemens med Peab/Bjørn Bygg som lokal underendtreprenær på bygningsdelen. Nøkkelen til å sikre Finnmark nok kraft til å få en framtidig samfunnsmessig utvikling er imidlertid få få 420 kv-linja fram til Skaidi. Uten vil Øst-Finnmark ikke få et infrastrukturgrunnlag som kan ta regionen inn i en ny positiv utvikling. Derfor er kravet; snarlig igangsettelse av 420 kv-linja til Skaidi, deretter videreføring til Varanger.

Norske politikere er svært opptatt av å skape et grønt skifte, og ikke minst sikre oss mot ødeleggende klimaendringer som utslipp av klimagasser forårsaker. Et av de mest effektive tiltak vil være å elektrifisere gasskraftverket på Melkøya som årlig slipper ut enorme mengder CO-2 og andre klimagasser. Gasskraftverket har til nå vært nødvendig for å  skaffe den kraft til LNG-produksjonen på Melkøya som må til. Det er allerede gjort tekniske utredninger som viser at det er fullt mulig å erstatten gasskraftverket med elektrifisering. Det vil kreve gode tilførselslinjer, men også utløse nytt behov for vindkraft. Finnmark har i dag et stort vindkraftpotensial, men realiseringen stoppes av mangel på etterspørsel og sikre forsyningslinjer. Det er utredet to alternativer for elektrifisering; et som vil fjerne nesten alle klimagasser og et annet hvor det er snakk om delvis fjerning. Det minst kostbare alternativet fjernet 618.000 tonn klimagasser, tilsvarende store deler av bilparken i sør.

Vi venter på parti som i valgkampen går ut med en klart løfte om å fullføre kraftlinja og elektrifisere Melkøya.