– Det nytter å kjempe

Endelig kommer veien!

VANT TIL SLUTT: Eva Paulsen har kjempet en snart 20 års lang kamp for å få sikret RV 93 med ny gang- og sykkelvei. Nå garanterer reginveisjef Torbjørn Naimak byggestart i år.  Foto: Reiulf Grønnevik, Altaposten

leder

Det nytter å kjempe for god og trygg skolevei for barna, men det er ikke sikkert at det er på plass før barnebarna tar ranselen på ryggen.

Bare spør Eva Paulsen i Storgjerdet. Hun er en av mange som gjennom årene har slått alarm om trafikkfellen mellom Salkobekken og Øvre Alta, parsellen som endelig lyses ut for anbud med rammer på 90 millioner kroner.

Dette har utvilsomt vært en av de mest risikable skoleveiene i kongeriket, i den grad foreldrene har våget å sende barna gjennom den trange passasjen. Det gjelder naturligvis de som skal på Øvre Alta skole, men også de som skal andre veien på trening eller andre gjøremål.

Trimmere av ulike slag har tatt sjansen på å sykle eller løpe gjennom Storgjerdet, mens andre har gjort tapre forsøk på å ri her. Uten gang- og sykkelvei har det vært med livet som innsats.

En periode lå det biler strødd rundt portstolpene til de som bor i området. En klar indikasjon på at veien verken var tilpasset trafikkmengde eller «kurvene».

Heldigvis er det gjort utbedringer underveis. Det har ført til noen færre biler i grøfta – og kjentfolk har i det minste vært slakkere på gassen. Altapostens arkiv er tapetsert med bilder fra utforkjøringer.

Det har vært en tålmodighetsprøve å vente på at noe skulle bli gjort. Da profilerte politikere før siste valg bekjentgjorde at prosjektet var i boks, var jubelen avmålt. Manglende tillit gjorde at de nektet å tro på noe som helst av løfter og honnørord, før de faktisk så det med egne øyne. Hvis planene som ble presentert i morges holder stikk blir prosjektet igangsatt til høsten.

Det som ble presentert i morges av Statens vegvesen fortjener tillit og skryt, for her har man sett viktigheten av å lyse ut et omfattende anbud som skal løse et komplekst problem. De myke trafikantene er nemlig mange og ulike, men her han man etter vår oppfatning laget et helstøpt utgangspunkt for både trygghet og trivsel.

Det bør være en inspirasjon for å jobbe videre for å utbedre travle og trafikkerte Riksvei 93, gjennom Skillemo som får industri-trafikanter, gjennom Eiby der befolkningen har hatt hjertet i halsen siden trafikken økte formidabelt. For ikke å snakke om Kløfta, med rasfare og utfordrende forhold.