– En finstemt øvelse

– Behov for bedre dialog og kvalitetssikring.

– For mange er det den fineste utfartstida i året. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Lene Knutsen

leder

Befolkningen i Finnmark er svært opptatt av tilgjengelige scooterløyper i mai. For mange er det den fineste utfartstida i året. Så sant snøforholdene tilsier det og vurderingen er at reindrifta, natur og dyreliv ikke blir skadelidende, bør kommunene og Fylkesmannen i Finnmark være løsningsorienterte.

I mange år har nemlig majoriteten av reindriftsutøverne vært positive til søknadene som kommer, vel vitende om at det betyr mye for folk. Når reindrifta ser at bruken og aktiviteten ikke skader flokken på veien fra vinterbeite til sommerbeite, for eksempel etter at flokken har passert, pleier de å gi grønt lys. Det kan tenkes at deler av en løype må stenges av, men det har alle forståelse for når det kan forårsake problemer og stress for simlene. Det handler om både dyrevelferd og det faktum at dette representerer yrkesutøvelse og trygghet i et langsiktig perspektiv.

Dette er imidlertid en finstemt øvelse, der alle parter må være opptatt av å innfri i forhold til den gjensidige tilliten. Kommunene bør ha en klar formening om hva som er formålstjenlig å søke på, samtidig som brukere generelt må ha forståelse for reindriftas situasjon, enten de går på ski eller bruker scooter. Blant annet er det ekstremt viktig at man har kontroll på hundene sine.

Forventningen er naturligvis at Fylkesmannen i Finnmark klarer å balansere hensynene. I år kan det virke som om det har vært så som så med oversikten, der det kan synes som om det ikke er samsvar mellom det som er sendt ut av informasjon og den virkeligheten lokalbefolkningen opplever. Da er det behov for bedre dialog og kvalitetssikring, slik at ikke tilliten blir skadelidende og at vi opplever at balansen forrykkes. Den ufreden trenger vi ikke, spesielt etter en lang periode med gjensidig forståelse.

Det er forståelse for at det vedtatte regelverket følges i tråd med intensjonene, slik Fylkesmannen er pliktig til. Her er det krystallklart at hensynet til reindrifta går foran fornøyelseskjøring. Det er vi enige i, men virkeligheten er at reindrifta har velsignet søknadene og bidratt til at folk kan leve side om side med vedtakene.

Vi håper Fylkesmannen holder tunga beint i munnen og bidrar til at dette samarbeidet fungerer sømløst også i fortsettelsen, så er alle åpen for faglige og gode argumenter når scooterkjøring ikke er å anbefale for dyreliv og natur.