På tide å rette opp tabben

– Resultatet kan bli at kompetansen forlater landsdelen.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

leder

Det framstår som merkelig at ikke Universitetet i Tromsø skjærer gjennom og satser på sykepleierutdanning i Alta ved første og beste anledning.

Hvis hovedmålsettingen og mandatet er rekruttering av sykepleiere til spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Finnmark, bør de enestående resultatene fra forsøksprosjektet gi mersmak. Dette handler ikke om geografisk sparring, men om at vi må stelle oss slik at vi har faglært arbeidskraft innenfor grunnleggende tjenesteyting. Høyere utdannelse i Finnmark må tilpasse seg behovet og arbeidsmarkedet.

Det er naturlig med sykepleierutdanning i Hammerfest og Kirkenes, som begge er vertskap for sykehus. Det blir imidletid misforstått distriktspolitikk hvis man ikke tenker tilstedeværelse på Campus Alta, i Finnmarks største by, der ungdommene fra helsefag og andre fagretninger ved Alta videregående skole er en betydelig rekrutteringsbase. Alta-ungdommene drar i liten grad til Hammerfest for å ta sykepleierutdanning, noe vi tror kan bekreftes etter opptakene de siste årene. Det bør man håndtere på proaktivt vis. Om ikke fra Hammerfest, så i hvert fall fra Tromsø.

Omlag 300 av elevene fra Alta vgs er fra andre deler av Finnmark og vil kunne bli viktig for sine hjemkommuner, også de mange som blir boende i Alta etter videregående. En studie gjennomført på oppdrag fra Helse Nord viser at det spiller stor rolle hvor og hvordan sykepleiere utdanner seg. Rapporten laget av Margrete Gaski og Birgit Abelsen ved Nasjonalt senter for distrikstriktsmedisin, samt Ivar Lie fra Senter for karrière og arbeidsliv ved UiT Norges arktiske universitet, tilsier at 82 prosent arbeidet i landsdelen 10 år etter avsluttet utdanning. Studien bekreftet den regionale effekten av desentralisert utdanning.

Det var utvilsomt en tabbe å avslutte sykepleierutdanningen i Alta. Etterspørselen sprengte nemlig det meste av forventinger da utdanningsløpet startet opp i Alta, men av en eller annen grunn ble ikke dette fulgt opp av Universitetet i Tromsø. Det kom ingen ny periode, og man trenger ikke være kirurg for å skjønne at begrunnelsen handler om alt annet enn kvaliteten og erfaringene fra tilbudet i Alta.

Det er flott at den politiske ledelsen i Alta kommune jobber knallhardt for at sykepleierutdanningen skal sveives i gang på nytt i Alta, simpelthen fordi dette vil være perfekt timing i forhold til oppstart av nærsykehuset. Altas vekst er alene grunn til å se nærmere på hvordan vi etterfyller viktige studier som sykepleierutdanning og lærerutdanning. Det kan bli krise om relativt få år, hvis man ikke jobber kontinuerlig med å skape et godt tilbud, som er attraktiv for lokal ungdom. Sjansen for at vi får dra nytte av deres kompetanse, øker formidabelt hvis de ikke reiser ut av landsdelen. Det kan fort bli resultatet.