– Vi kan ikke ha ruteflyplass i hver bygd

– Å drifte en flyplass i pluss er en utfordring.

Flystripa i Kautokeino.   Foto: Svein Solheim

leder

Det er ingenting galt med politiske visjoner, men vi kan ikke ha ruteflyplass i hver bygd og by i Finnmark. Det er verken bærekraftig eller fornuftig. Det er ønsketenkning.

I Kautokeino er det behov for en beredskapsflyplass som kan skape helsemessig trygghet for innbyggerne i kommunen. Få steder her til lands befinner innbyggerne seg lengre unna akuttilbud, så vi støtter definitivt infrastruktur som styrker ambulanseberedskapen.

Det er satt av penger til utredning og Finnmark fylkeskommune har stilt seg positiv til ideen om å utvikle dagens grusstripe til formålet. Tolker vi Fefo rett, er de også løsningsorientert i forhold til både fradeling og avhending av areal til dette.

Ambulansetilbudet er også nøkkelen for å bevare andre striper i Finnmark, men vi tviler imidlertid sterkt på at det er mulig å opprettholde ti flyplasser for rutetrafikk i fylket.

Det vil forutsette ekstremt kostbare offentlige anbudskontrakter, og for kommersielle ruter kreves det mer enn ståpåvilje. Med all respekt for FlyVikings friske stil, de kan simpelthen ikke fly på kryss og tvers i et fylke med så lavt befolkningsgrunnlag. Det er heller ingen logikk i at småflyplassene skal besørge volum for turisme.

Kautokeino-ordfører Johan Vasara er lei av å mate passasjerer inn til Alta lufthavn. Det er en kortslutning. Vi snakker om en regionflyplass som kommer alle til gode. Uten å skape et trafikkgrunnlag på stamflyplassene vil Finnmark miste direkterutene, charterflyene og mulighetene for å skape volum for turisme og påfyll til hotellene og operatørene. Taperne vil være næringslivet i hele Finnmark, også de som vil frakte produktene ut av fylket, blant annet fra Banak.

Hvis hovedproblemet er at storflyplassen befinner seg i Alta, kan man naturligvis friske opp samarbeidet med Enontekiö noen mil unna. Hvis Kautokeino klarer å skape attraktive arbeidsplasser og bygge opp unike reiselivsprodukter, som det er gode muligheter for, er vi ganske så overbeviste om at turistene finner frem. Vi har mest tro på et sterkt og godt samarbeid på tvers av kommunegrensene, for eksempel mellom Alta og Kautokeino.

Å drifte en flyplass i pluss er en utfordring. Det klarer man heller ikke i Finnmark, og taxfree-inntekter må til for å spe på minustallene. Vårt svar på dette må være bygge opp robuste stamflyplasser og sørge for rasjonell og god innmating for å sikre best mulig rutetilbud, til det beste for innbyggerne i hele regionen. SAS, Norwegian og til og med FlyViking forholder seg til tilbud og etterspørsel, ikke ønsketenkning.