– Hele fylket inkluderes i folkefesten

– Vi er for at NRK valger å satse så sterkt i Finnmark.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Karl Eirik Steffensen

leder

En allmenkringkaster må regne med kritikk og debatt rundt sine prioriteringer. Alternativet kan være likegyldighet, så vi håper og tror NRK Finnmark møter kritiske røster med nødvendig takhøyde.

Det er imidlertid fortsatt nok av dem som sliter med å akseptere at NRK har bygget opp betydelige krefter i Alta, som om det svekker Finnmark at redaksjonell ledelse er flyttet tilbake fra Tromsø. Hadde vi ikke visst bedre, så hadde vi trodd at det finnes politikere og andre som mener det er en fordel at NRK-journalistene i Finnmark styres fra Troms. Da er skylappene igjenklistret.

Sist ut er Sylvi Jane Husebye fra Hammerfest, som er en sentral Ap-politiker i Finnmark fylkeskommune. Tidligere har hun ment at både Finnmark Dagblad og Altaposten har en blåblå agenda foran stortingsvalget, før hun nå mener at NRK Finnmark svikter Finnmark. Analysene får nok de fleste partikolleger til å gjemme hodet i hendene, spesielt med tanke på at årsaken til sviket skal være at NRK Finnmark ikke har vært på hugget når det gjelder turrenn og snøballkasting.

Når en sentral Ap-politiker videre får seg til å nedsnakke det nettopp avsluttede Finnmarksløpet, angivelig fordi det er et lokalt anliggende for Alta, er det grunn til å lure på om kunnskapen er på plass. Litt av storheten med Finnmarksløpet, er at hele fylket inkluderes i folkefesten og at man fra arrangørhold er svært opptatt av å fronte denne helheten. NRKs dekning har den samme profilen, både gjennom regionale og nasjonale sendinger. Hvis man mener at dette er smalt, har man ikke sett den folkelige dimensjonen.

Det kan også være en ide for partikollegene i Finnmark Ap å informere Husebye om at Finnmark fylkeskommune er sterkt inne økonomisk for å bidra til at denne vinterfesten blir fantastisk drahjelp for hele fylket, blant annet som reiselivsdestinasjon. I tillegg er Finnmark fylkeskommune og Alta videregående skole involvert for å skape vinterfestivaler og kulturelle innslag, som nettopp binder sammen kommunene og skaper unikt fellesskap. For ordens skyld er det elever fra hele Finnmark som skaper disse fantastiske rammene – og bilder vi tror de fleste ser verdien av på kort og lang sikt.

Vi er for vår del svært glade for at NRK valger å satse så sterkt i Finnmark, inkludert tilstedeværelse i form av av et lokalt ledet redaksjonelt miljø. Vi er enige med dem som mener at det er viktig å spre ressursene og speile hele Finnmark, i tillegg til at samfunnoppdraget må ivaretas med grundig og god journalistikk som også er «salgbar» på Marienlyst. Det er blant annet en erkjennelse at NRK i Nord-Norge må bli langt bedre på fiskeri, landets neststørste eksportnæring.

NRK Finnmark og NRK Sapmi har romslige rammer for sin nyhetsproduksjon, spesielt i en tid der konkurrerende avishus må kutte kraftig og sliter med bærekraftige inntektsmodeller. Akkurat nå opplever vi i Nord-Norge at flere riksmedier trekker seg ut av landsdelen, noe som gjør det enda viktigere at NRK fyller sin samfunnsrolle i nord. Etter vår mening vil Finnmarks posisjon innenfor fiskeri, energi, råstofftilgang, turistattraksjoner, som grensefylke og sentral i suverenitetshevdelse, gjøre nyhetsflommen viktigere enn noensinne.