Miljøkamper i hverdagen

– Det viktigste er at dette gir bevisstgjøring og holdningsendring.

VIKTIG KAMP: Initiativet fra Tonje Solli Nilsen og Conny Graumann roses av Altaposten. 

leder

Tonje Solli Nilsen og Conny Graumann var blant lokale ildsjeler som tok initiativet til strandrydding i fjor vår, vel vitende om at behovet har tårnet seg opp langs våre langstrakte kystlinje.

Mange kombinerte oppryddingen med en flott vårdag utendørs, men bakteppet for denne type initiativ er alvorlig nok. Rapportene fra Tollevikfjæra minnet mye om det vi hører fra andre deler av landet, eller verden for den saks skyld. Plastbiter hoper seg opp. Noe så uskyldig som plastfylte q-tips ligger strødd – det som til slutt blir små og uskyldige plastpartikler som akkumuleres i naturen.

Det omfattende plastforsøplingsproblemet har ikke fått tiltrengt oppmerksomhet, kanskje fordi miljødebatten er blitt så politisert at den først og fremst handler om bastant kamp mot eksempelvis gruvedrift og oppdrett. Det må gjerne pressgrupper til for å vekke både oss alle og ikke minst politikere som bør sette dagsorden.

En gåsenebbhval som måtte avlives på Vindenes på Sotra sørget imidlertid for at utfordringen ble synliggjørt. Den hadde 30 plastposer og annet plastavfall i magesekken, en nokså skremmende påminnelse om at moderne forbruksmønster og sløvskap får konsekvenser for naturen – og til syvende og sist oss alle. Det er rapporter som framskriver en ny virkelighet, nemlig at det i 2050 er mer plast enn fisk i havet. For oss i nord som er svært opptatt av fiskeressursene, bør forebygging og opprydding være en prioritert kampsak, der alle gode krefter samarbeider.

I går våknet regjeringen til liv og bebudet en satsing på drøyt 35 millioner kroner i støtte til prosjekter som rydder i marine områder, i tillegg til at det kan bli aktuelt med regelendringer. Det synes vi er et prisverdig signal fra statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet. Det kan stimulere til frivillig innsats og opprydding, i tillegg til at det kan fremskynde tiltak som begrenser forsøplingen. 

Framfor alt er kanskje det viktigste at det gir bevisstgjøring og holdningsendring, at søppel med nedbrytningstid ikke må havne i naturen, men blir en selvsagt del av gjenbruk og resirkulering. Det kan være en utfordring, også til handelsnæringa og andre storbrukere av plast og emballasje.