På kant med menneskeverdet

– Flygebladene burde havnet direkte i søppelbøtta i stedet for postkassa.

– Fygebladene som ble delt ut i Åsveien nylig, burde havnet direkte i søppelbøtta i stedet for postkassa, mener redaktør Rolf Edmund Lund.  Foto: Privat

leder

Bare det å ta i bruk begrepet motstandsbevegelse vitner om fullstendig historieløs tilnærming til verden de befinner seg i. Flygebladene som ble delt ut i Åsveien nylig, burde havnet direkte i søppelbøtta i stedet for postkassa.

I en demokratisk verden skal vi naturligvis ha stor takhøyde for ulike meninger og ytringer, også om migrasjon og innvandring. Den nordiske motstandsbevegelsen og Nordfront lefler imidlertid med nynazistisk tankespinn og har uten blygsel en ide om at verden er mer harmonisk hvis man fester blikket på sin egen, ariske navl.

Uten å løfte blikket blir det smått med toleranse, kunnskap om andre kulturer og dermed evne til å vise empati for andre mennesker. Vi har derfor stor forståelse for at Elisabeth Jøraholmen i Åsveien hadde lite sans for flygebladene som havnet i postkassa forleden. Der man ellers har et velutviklet spamfilter for den slags, blir det verre når det finnes lokale «bud» som tar runden i nabolaget. Antakeligvis etter at mørket har senket seg.

Nå skal det sies at trollene gjerne sprekker i dagslys, så da kan det tenkes at det er en fordel å vite at nazistiske og nasjonalsosialitiske krefter lever i beste gående, også lokalt. Det gjør at man mobiliserer for menneskeverdet, også den delen av menneskeverdet som ikke er støpt i den nordiske modellen. Det som virkelig er skremmende, er når folk stiller seg likegyldig til bøllene.

Løfter vi blikket hersker det  ingen tvil om at vi står overfor en bølge av nasjonalisme og proteksjonisme. Det amerikanske folk har valgt sin president og protestert mot det bestående, men det betyr ikke at tweetene som hagler fra øverste hold bør møtes med likegyldighet og mangel på motargumenter, uansett hvor forurettet presidenten blir overfor media og kritikere.  Verden er blitt et mindre trivelig sted med en alliert som vil mure ute innbyggere fra naboland og nekte innreise for andre, stikk i strid med amerikanske kjerneverdier. Like alarmerende er det at lederen for en supermakt hengir seg til alternative fakta og bidrar til en hardene ordskifte. Det er smittsomt.

Vi mener å se de samme verdiene i fritt spill i Europa, i flere land. Det skaper større avstand, mindre dialog og framfor alt dårligere vilkår for fred og frihet. Den såkalte «nordiske motstandsbevegelsen» skryter av at de er i stor vekst, et faresignal vi alle bør ta på ytterste alvor.