– Kongen har ved flere anledninger imponert

– Det er en styrke at vi har en monark som ikke bare henter fram glansbilder av fjell og fjorder.

Kong Harald under nyttårstalen 2016 på Slottet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

leder

Nyttårstalene gir god anledning til å dvele ved hendelser i det året vi legger bak oss, men gir også rom for refleksjoner rundt samtidens trender og utfordringer. Det er en styrke at vi har en monark som ikke bare henter fram glansbilder av fjell og fjorder når oppsummeringer skal gjøres.

Kong Harald har nemlig ved flere anledninger imponert med inkluderende tilnærming, som et supplement til de mange gode sidene ved nasjonen han representerer og ofte hyller. Kongen fikk velfortjent anerkjennelse for sommerens tale som gikk verden rundt, en moderne tale som omfavnet fellesskapet og evnen til å se sine medmennesker, uansett bakgrunn.

Det er et vikig og riktig signal, men også en balansekunst i en verden der selv integrering og inkludering politiseres. Kongens budskap står på mange måter i kontrast til internasjonal agitasjon for sterkere nasjonalisering og stengte grenser, både fysisk og mentalt. I 2016 satte Norge igang gjerdebygging ved Storskog, i et område der folk-til-folk-samkvem vedlikeholdes i en ellers kjølig verden. Vi trenger flere broer, ikke gjerder.

Etter vår mening traff Kong Harald en nerve da han i sin nyttårstale tok for seg baksiden av medaljen når det gjelder krav og forventninger til unge mennesker i samfunnet. Det er i seg selv veldig bra at vi har drømmer og ambisjoner for egne liv – og ønsker å nå mål vi setter oss for utdanning og yrkesliv.

Samtidig er det et poeng at press, krav og ytre påkjenning gjør noe med harmonien i tilværelsen, for eksempel den evige runddansen for å få bekreftetet at man er god nok, for eksempel på sosiale medier. Kanskje ungdommen heller trenger mer stabilitet, tilstedeværelse, ro og gode samtaler, slik Kong Harald var inne på i sin tale. Noen av de samme signalene kommer fra ungdommen selv, blant annet på ungdomsskolene i Alta, der det er gode erfaringer med en mobilfri skoledag.

Poenget med at vi bør bli «snillere mot oss selv» handler om å nedtone krav som gjør oss psykisk og fysisk utslitte – for eksempel kroppspress basert på idealer som verken er riktig eller sunne. Skalaen for vellykkethet kan være skrudd sammen litt feil.