– Hold på kvaliteten

– Vi har tro på genuine opplevelser.

TRADISJON: Ishotellet i Sorrisniva har blitt en spektakulær, årviss tradisjon. Her fra da daglig leder Tor Kjetil Wisløff viste fram 2014-versjonen av hotellet for Altapostens lesere.  Foto: Ane Bjarke

leder

Reiselivet i Nord-Norge er i ferd med å legge bak seg et oppløftende år. SSB-tallene for overnatting i perioden januar til oktober er ett av flere parametre som viser at interessen for det som skjer i nord er noe mer enn et blaff fra nordlyset.

Antallet utenlandske turister har økt fra en rekke land og kontinenter. I mange år var hovedforklaringen at BBC hadde vært på besøk under grønnskjæret, men i det lange løp tror vi det handler om målbevisst markedsføring og større fokus på opplevelsesturisme. Gjestene vil se, høre, lytte, smake og føle at de har vært i nord og det tror vi langt på vei de får oppfylt.

Troms og Tromsø har hatt vind i seilene lenge og har gjort mye rett de siste årene. De er rett og slett best i klassen her til lands. Håpet og forventningene er at det drypper på «naboene». Scandic i Alta kan melde om stort besøk de siste julehøytidene og ishotellet er rekordtidlig ferdig med spektakulære rammer rundt besøket, en opplevelse vi tror mange vil ha med seg resten av livet.

I den grad tallene øker videre og vi ser konturene av masseturisme, tror vi det er ekstremt viktig å opprettholde kvaliteten  i alle ledd, fra nordlysjegere og turistguider til kokker, servitører og råstoffene som brukes. Når volumet vokser brått er det en utfordring å holde denne integriteten i hevd, i tillegg til at masseturisme gjerne føder spin off-effekter som lukter mer plastikk enn godt er.

Vi har tro på genuine opplevelser, enten det er hundekjøring, scooterkjøring, lokal mat eller samisk kultur som skal forvaltes med fornuft. Det er imidlertid klokt å ha et tilbud for mangfoldet, og her kan nordlysopplevelser i kjelleren på katedralen være et godt alternativ.

I begrepet kvalitet ligger det også at man tar hensyn til omgivelsene, for eksempel naturen og kulturarven. Vi regner med at dette er viktige premisser i reiselivsmeldingen som kommer på nyåret, et år som også har status som FNs internasjonale år for bærekraftig turisme. I utgangspunktet er det nok andre deler av verden som kjenner bedre på disse utfordringene, men vi tror det er et poeng å dvele litt ved hvordan man klarer å opprettholde kvalitet når det er flere om beinet. Ofte er det nettopp det som utfordrer oss, nemlig å forène lønnsomhet med bærekraft. Vår inntrykk er at det lokale reiselivet holder disse dydene høyt i hevd, noe vi mener er den beste resepten på lang sikt.