– Vi får en flau smak i munnen av det hele

– Den geografiske slagsiden er pinlig og mangelen på empati og forståelse har snarere et tragisk skjær over seg.

FÅR IKKE HEDER: – Vi er grenseløst stolte over den innsatsen finnmarkingene sto for under og etter krigen. Den flaue smaken handler snarere om hvor lite bevisste mange synes å være i forhold til hva som skjedde i langstrakte Norge under krigen, skriver Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund.  Foto: Arkivfoto

leder

Det er skuffende og opprørende hvis den norske stat heller ikke denne gangen klarer å løfte fram glemte motstandsfolk fra 2. verdenskrig. Etter fem års arbeid er signalet at hele prosjektet koker bort i kålen.

Ifølge ABC nyheter skal Forsvarsdepartementets prosjektgruppe for krigsdekorasjoner ha konkludert med at det ikke skal deles ut flere medaljer. Til tross for at man har fått inn hele 1300 forslag og skapt et stort engasjement for å hedre heltene, har man altså bestemt seg for at de skal forbli i den nasjonale glemmeboka.

Vi håper forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og regjeringen kommer fram til en annen konklusjon og sørger for at åpne sår blir leget rundt om i landet. Det kan ikke herske tvil om at det er begått en nasjonal urett mot en rekke personer og grupper, blant annet i Finnmark. Innsatsen til Alta bataljon og oppofrelsene til partisanene i Øst-Finnmark er blant historiene som bør følges opp med heder og ære, også post mortem.

Hvis det er riktig at konklusjonen er at man oppfatter det som vanskelig å gjenopprette skaden etter så mange, har man rett og slett ikke forstått at uretten lever videre i nye generasjoner. Det minner også beskt om den arrogansen som gjorde at man ikke fant erstatningsgrunnlag for de 900 soldatene som kom hjem fra Narvik-fronten. Etter heltemodig innsats fortjente de ikke særskilt kompensasjon, fordi de var godt vant med tøffe levevilkår.

Vi er enige at det skal være strenge dokumentasjonskrav ved dekorasjoner, men vi sliter med å se at det skal være vanskelig å synliggjøre innsatsen i de mest velkjente sakene, blant annet Alta bataljon og de andre avdelingene som sendte tyskerne på flukt i ugjestmilde fjell i 1940. Filmatiseringene av lottene på Sørøya vil garantert synliggjøre et heltemod av en annen verden – og tragedien på Hopseidet behøver en verdig avslutning.

Man må befinne seg langt unna distriktene, for ikke å skjønne at den djerve motstandskampen blant mange frivillige burde vært gjenstand for offisiell heder og ære. I løpet av disse fem årene har stadig flere gått bort – og til syvende og sist vil denne sendrektigheten gjøre at oppryddingen kommer etter at de fleste er døde. Signalet er ille – og det blir selvfølgelig ikke bedre hvis en prosjektgruppe har brukt fem år på å komme fram til at prosessen skal avsluttes med uforettet sak. Vi er tilbøyelig å stille oss bak stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) som mener det hele vil fungere som et stort svik mot alle de som gjorde en ekstraordinær innsats under 2. verdenskrig.

Vi får en flau smak i munnen av det hele. Vi er alt annet enn flau over den innsatsen finnmarkingene sto for under og etter krigen. Det er vi grenseløst stolt over, men den flaue smaken handler snarere om hvor lite bevisste mange synes å være i forhold til hva som skjedde i langstrakte Norge under krigen. Den geografiske slagsiden er pinlig og mangelen på empati og forståelse har snarere et tragisk skjær over seg.