– Gamblingen må være over

– Vi er alle opptatt av verdiskaping, sysselsetting og matproduksjon for en sulten verden. Men ikke for enhver pris.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

leder

Det er lov å feire små seire på veien mot en «oppdrettsfri» elv med verdens beste laksestamme, uten at man dermed hviler på laurbærene.

Forventningen er at alle gode krefter medvirker til at den fine utviklingen fortsetter og at risikoen for rømming, lus og sykdom minimaliseres. Da er vi svært glad for at havbruket og elveinteressene har en god og konstruktiv dialog, og at man går sammen om kunnskapsbaserte undersøkelser av forholdene i både sjø og elv. Forvaltningen av så store immaterielle verdier kan man ikke ta lett på, og vi tror gjensidige skyllebøtter har liten effekt.

Resultatene av skjellprøvene fra årets fangst var en hyggelig julegave for alle som er levende opptatt av Altaelvas ve og vel. Åtte av 1025 laks var uvelkomne i elva – men det er fortsatt åtte for mange før julefreden kan senke seg i bevisstheten. Begrepet nulltoleranse har kanskje blitt en smule uthulet de siste årene, men når det gjelder Altaelva bør ambisjonene være null innblanding av rømt oppdrettslaks, inkludert en målsetting om at hybrider blir et sjeldent syn.

For oppdrettsnæringa må dette bety en hvileløs og kontinuerlig kamp for å sikre optimal beredskap og sikkerhet i den daglige driften, i tillegg til at det tas teknologiske skritt for å eliminere risikoen for bivirkninger av milliardindustrien. Få næringer har bedre råd til å pleie føre vâr-prinsippet. Snarveier har en tendens til å straffe seg – og vi synes det er tillitsvekkende at samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood uttrykker forståelse for at mange er bekymret for elva og dermed har piggene ute. Det er i alles interesse at ambisjonene om nulltoleranse blir noe mer enn et langsiktig og uforpliktende honnørord.

Omdømmet er i seg selv viktig, men det handler først og fremst om at en felles målsettingen for naturressursene må være genuin. Det krever åpenhet og transparent tilnærming til at reaksjonstiden ved uhell må være lik null. Vi er alle opptatt av verdiskaping og sysselsetting – for ikke å snakke om matproduksjon for en sulten verden, men ikke for enhver pris. Det betyr at man jobber videre med lukkede og sikre anlegg, for eksempel på land der det ligger til rette for det. Vi synes også det er spennende at man kartlegger om avfallet fra næringa kan gjenbrukes som energikilde.

Det store engasjementet for Altaelva er sunt, enten det er sportsfiskere, miljøinteresser eller pur kjærlighet til denne fantastiske elva som er drivkraften. Denne kjærligheten blir dokumentert både under registrering, trekning og ikke minst i løpet av sesongen. Bolyst er bare fornavnet. Det betyr at tiden med gambling må være over og at tallene fra årets skjellprøver blir brukt som en inspirasjonskilde for å unngå uønskede hendelser.