– Overgrepssaker ryster oss alle

– Betryggende at Alta kommune har reagert raskt og satt i verk sine tiltak.

Foto fra politiets pressekonferanse.  Foto: Hanne Larsen

leder

I nyhetsmediene flommer det over av overgrepssaker som ryster oss alle, spesielt når det viser seg at barn og unge er involvert.

Derfor er også Alta-samfunnet sterkt preget av at en barnehageansatt er siktet og fengslet for seksuelt overgrep mot et barn. Foreldre, ansatte og familier som er berørt har naturligvis en tung tid i øyeblikket og forsøker å fordøye den informasjonen som er kommet. Det faktum at den siktede har vært ansatt i flere barnehager, gjør også at det skapes ytterligere usikkerhet og bekymring.

Foreløpig er saken i en tidlig fase og er derfor lite oversiktlig for både etterforskere og offentligheten. Da er det spesielt viktig at politiet får tid og anledning til å gjennomføre en grundig etterforskning i tråd med våre rettsprinsipper. En mor ved den omtalte barnehagen påpeker at den siktede verken er tiltalt eller dømt, noe vi håper de fleste respekterer i sin omgang med folk og sosiale medier.

Det er svært viktig at etterforskningsledelsen ved Alta lensmannskontor tar denne type bekymringsmeldinger på alvor når foreldrene tar kontakt, slik som i dette tilfellet. Her har man også søkt assistanse fra profesjonelle medarbeidere ved Barnehuset i Tromsø, nettopp for å kunne kartlegge hva som har skjedd. Videre har en siktelse utløst fengsling og beslag, noe som igjen kan avdekke realitetene i saken og gi grunnlag for en grundig etterforskning. Det må være i alles interesse, også den siktede som stiller seg uforstående til det hele og ikke erkjenner straffeskyld.

Det er også betryggende at Alta kommune har reagert raskt og satt i verk sine tiltak, enten det er overfor en privat eller offentlig barnehage. Det stilles psykolog og hjelpeapparat tilgjengelig, noe som er svært viktig for offer og familie.

Samtidig som etterforskning krever en viss tilbakeholdenhet, både på grunn av uhildet faktainnhenting og faren for identifisering i en tidlig fase, er det stort informasjonsbehov. Det må også vektes høyt av politimyndighetene, blant annet for å unngå at det skapes rykteflom og fare for feilkilder.