Skifer på lokale hender

– Det er et historisk sus over dette.

Willy Hågensen.  Foto: Magne Kveseth

leder

Minera trekker seg ut av Alta og overlater hele verdikjeden til lokale krefter, det vil si tradisjonsrike Alta Skiferbrudd og et samvirkelag av drivere som bør ha gode forutsetninger for å forvalte et robust kvalitetsprodukt.

Nå skal det tilføyes at eksterne eiere, enten de heter Rieber eller Minera, på ingen måter har vært uvelkommen i Alta. Det er selskaper som har skapt lokale ringvirkninger og vært viktige for utviklingen av næringa, men det er historisk sus over at lokale produsenter har full kontroll fra berget til utskipning av produktene til inn- og utland.

Det har vært temperatur og debatt i skifernæring siden «tidenes morgen», men vi har inntrykk at næringa nå har gjennomført en strukturering og konsolidering som gjør det mulig å satse hundre prosent. Potensialet bør være stort. Gjennom det nye salgsselskapet Altaskifer har man profesjonalisert markedsarbeidet og man har også vært fremtidsrettet nok til å sikre seg en portefølje av bygg og eiendommer i Bossekop. Rent bortsett fra et kaianlegg for produktene som går på kjøl ut fra Alta, er det ingen grunn til at skiferen skal ligge stablet på sjøsiden, så Skillemo kan være et godt alternativ for etablering. Sjøsiden er som kjent attraktiv for eiendomssatsing, så her har man verdier som kan gi trygghet for en aktør som er vant til markedsmessig berg- og dalbane.

Det handler nemlig om et beintøft marked, spesielt i utlandet der konkurrentene er mange og svært så billige. Til gjengjeld har man klart å være konkurransedyktig i det norske markedet gjennom de siste årene– og ingen må tro at 100 prosent eierskap i Alta innebærer noen form for fredning fra konkurranse. Minera er hjertelig tilstede med skifer fra Otta og Oppdal, så skjerpet konkurranse vil det fortsatt være. Det behøver ikke være en ulykke. Kampen for en god markedsposisjon i inn- og utland blir naturligvis svært viktig i årene som kommer – og det er heller ingen dum ide å flørte med andre produkter som kan gi flere bein å stå på.

Parallelt med moderniseringen og gode strategiske veivalg, er det viktig å jobbe videre med den historiske merkevaren og sørge for naturlig rekruttering til skiferberget. Her har vi stolte tradisjoner i Alta. Erfaringene viser at de som er villige til å satse, har solid inntjening. Det er det beste argumentet for å friste nye og uredde drivere til berget. Samtidig har avtroppende daglig leder Willy Hågensen et poeng som vi bare må hegne om; skifernæringa betyr fortsatt mye for verdiskaping i Alta, blant annet gjennom ringvirkninger for lokalsamfunnet. Den nye eiersitsen gjør at man lokalt har begge hendene på rattet og mulighet til å utvikle næringa videre, aller helst med stor grad av enighet om kursen.