– Det blåser opp til storm i Alta Ap

– Assosiasjoner til en Donald Trump som slenger ut påstander som fratar sine motstandere både ære og redelighet, er nærliggende.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

leder

Nok en gang blåser det opp til storm knyttet til en nominasjon i Alta Ap. Det er ikke uvanlig. Heller ikke at at partiet der ordet kamerat kan synes å ha blitt en floskel, kjemper om posisjonene med alt annet enn positive karakteristikker om sine motstandere. Assosiasjoner til amerikansk presidentvalgkamp og en Donald Trump som slenger ut påstander som fratar sine motstandere både ære og redelighet, er nærliggende.

For oss utenfor er det vanskelig å forstå. Kampen står mellom to politikere som begge får gode attester både internt i Ap, men også hos politiske motstandere. Steinar Karlstrøm og Ulf Tore Isaksen er verken demagoger eller populister. Tvert om nøkterne politikere som samarbeider både til høyre og venstre. Fra sine tilhengere og motstandere i partiet blir de forsøkt plassert på en høyre-venstre akse, med Steinar til høyre og Ulf Tore til venstre. Det er en øvelse vi må melde pass i. Begge er næringspolitikere som vil utvikle næringer og arbeidsplasser i fylket. Begge er politikere som har holdt igjen når det har blitt yppet til nabostrid om sykehus og helsetjenester. Sammen har de strukket ut en hånd for å samle finnmarkskommunene i et tettere samarbeid, i stedet for en kamp mot hverandre.

Nettverket til Ulf Tore Isaksen har blitt trukket fram. Som svært sentral ungdomspolitiker i AUF på nasjonalt nivå har Isaksen et utmerket personlig forhold til dagens Ap-topper,  ikke minst Trond Giske. Personlige relasjoner skal selvsagt ikke undervurderes, spesielt om Ap skulle komme i regjering. Gevinsten av personlige relasjoner ser vi ikke minst i Frp hvor Bengt Rune Strifeldt og Ronny Berg synes å ha svært godt gjennomslag i toppen av partiet, og ikke minst hos nestleder og leder i programkomiteen, Per Sandberg. Vi vil tro at også Steinar Karlstrøm har et verdifullt nettverk. Ikke minst får vi stadig tilbakemeldinger om at det  lokalt i næringsliv er god støtte for Karlstrøm,  noe han også hadde da han tapte ordførernominasjonen for to år tilbake. Det kan være et nettverk som har stor betydning i en valgkamp der Alta må vinnes dersom Ap skal ha håp om å få tre inn på tinget. Uansett nettverk og bruk a disse, det viktige er at nettverkene er transparente og brukes innenfor demokratiets rammer.

Finnmark Ap og nominasjonskomiteen erkjenner at Alta må vinnes. Spørsmålet er om partiet vil ta konsekvensen av erkjennelsen. Med Ingalill Olsen på den andre sikre plassen på lista velger partiet i realiteten vekk Alta. Signalene om at blir vanskelig å skaffe velgere i Alta med Olsen på fast plass kom allerede under medlemsmøtet i Alta Ap i mai. Da snek Olsen seg med nød og neppe inn på uprioritert plass. Halve medlemsmøtet ville ikke ha Olsen på lista. I Alta er det helse og sykehus som har skapt dårlig kjemi for Ingalill Olsen. I resten av fylket er det hennes håndtering av krabbesaken på siste årsmøte som er ankepunktet. Den kan forene Alta med kysten i øst-fylket, samt Kirkenes-området, i et ønske om å bytte ut Olsen ut med AUF-eren Ragnhild Kaski fra Kirkenes. Spørsmålet er om medlemsmøtet i Alta Ap torsdag vil ta skrittet fullt ut og vrake Ingalill?