Takhøyde for ytringer

– Vi tipper Persen og Boreal er samstemte om målsettingen

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

leder

Frp-politiker Odd Eilert Persen er ikke kjent for å spare på konfekten, enten det er i det offentlige rom, på Facebook eller ansikt til ansikt. Det kan sikkert gå en kule varmt når spesielt samferdselspolitikk er tema, men da håper vi Boreal pleier romslig takhøyde for ytringer. Selv om det kommer fra en på lønningslista.

Vårt inntrykk er nemlig at Persen er levende opptatt av samferdselspolitikk og det tilbudet beboerne i distriktene får.  Vi tipper Persen og Boreal er samstemte om målsettingen, nemlig gode tilbud for kundene og passasjerene basert på den pengepotten som er tilgjengelig. Med sete i både kommunestyret og fylkestinget ligger det i sakens natur at Persen er engasjert, både i hva fylkespolitikerne prioriterer og hvordan ansvaret utøves i praksis. I tillegg har Persen funksjonen som leder i Finnmark Frp. Da må han også forvalte partiets syn i ulike spørsmål – og til og med forholde seg til en partiprogram som kan være laget en helt annen plass i landet.

I det politiske ordskiftet har det stort sett handlet om hva Finnmark fylkeskommune foretar seg, enten de velger gassferger eller to rotasjoner med VargsundXpressen. For ikke å snakke om Årøysambandet, der det pikant nok har dreid seg om valg mellom Boreals hurtigbåt og ferga Skaget. Likefullt handler det om politiske beslutninger som tas på fylkeskommunalt nivå – og der politikerne har ansvar og plikt til å kjempe for det de mener er den beste løsningen for innbyggerne. Det må det være rom for, selv om man vikarierer som skipper mellom Nyvoll og Korsfjord. Noe sier oss at det er i Boreals interesse å ha en lynrask vikar på tærne i området, selv om han har sterke meninger på «brua».

Noe annet ville det vært om Borealis interne liv og levne var tema – og vi har naturligviss habilitetsregler som må etterleves og slår inn når saker skal behandles. I en tid med oppmykete varsler-rettigheter er det ikke hensiktsmessig å hemme verken debatt eller demokrati, så lenge man er enige om hattebruken. Det kan være en ide at Persen og Boreal sørger for en avklaring og går opp «leia» for hva som er forventet. Noe politisk munnbind eller innsnevring av politisk virke er naturligvis ikke gangbart, hvis meningen er at Persen skal steppe inn på ferga.

Vi har en snikende mistanke om at Persen heller ikke er nevneverdig redd for å ha en mening om Kystvaktas ve og vel, selv om han har sitt virke som navigatør og fiskeriinspektør. Vi tror til og med det kan være en styrke å ha folk med sterke meninger ombord i bedriften.

Selv om det er fylkesordfører Runar Sjåstad som gjerne pepres med kritikk fra østsiden av Altafjorden, bør både Sjåstad og andre politikerkolleger være opptatt av at det fylkespolitiske mannskapet ikke er hemmet i sitt politiske virke. Da kan det være en ide å være krystallklar på at Persen ikke må ha arbeidsforbud på grunn av sine politiske meninger. I små og gjennomsiktige lokalsamfunn er det ekstra viktig at politikerne innrømmes ytringsfrihet, selv om det kan gi såre tær her og der.