La ekspertene avgjøre

Leder: – Det er viktig at man satser på en fremtidsrettet løsning.

LANGNES: Her ser vi lakseslakteriet plassert ute ved kaifronten til venstre, med mulig tilhørende industri mellom slakteriet og E6. Innslaget til Ailegastunnelen kommer her. Området der de to brune byggene helt til venstre er plassert skal ikke fylles ut fordi man har funnet kvikkleire der. Det utfylte området til høyre – mot Isnestoften – er del to av Langnes, og bygges ikke ut i første omgang.  Foto: Rambøll

leder

Planene om et lakseslakteri på Langnes havnet i stampe.  Da er det kanskje like greit at en uavhengig utredning avgjør hva som er den beste løsningen.

Altaposten kunne sist mandag fortelle at det råder uenighet mellom de ulike oppdrettsaktørene, der spesielt Grieg og Cermaq trekker i hver sin ende for hvor et fellesslakteri er mest hensiktsmessig. Det borger for en viss lokaliseringskrangel mellom Alta/Langnes og Hammerfest/Rypeklubben som har vært regnet som de mest aktuelle stedene for en slik satsing.

I stedet for en aggressiv slåsskamp om hvem som har de beste forutsetningene, kan det være grei at eksperter finner svaret gjennom en utredning. Vi behøver ikke være redd for at selskapene ønsker en best tenkelig løsning for hva som er mest fornuftig i forhold til logistikk, rekruttering, kostnader og optimalisering av overskudd. Vi trenger heller ikke være redd for at både Alta og Hammerfest vil gjøre sitt ytterste for tilrettelegging. Begge trenger produksjonsarbeidsplasser, med ringvirkninger. Det er uansett viktig at man satser på en fremtidsrettet løsning.

For Altas vedkommende anser vi det som svært positivt om et lakseslakteri bygges lengre ut i fjorden enn Simanes/Møllenes. Et nytt og moderne slakteri vil etter alle målemerker også være et viktig steg i riktig retning i forhold til miljøkrav og bedre beredskap.

Uansett utfall av lokaliseringskampen om slakteriet, har Alta kommune bestemt seg for å utvikle området ved Langnes for 50 millioner kroner. Det skjønner vi godt. Alta har hatt kronisk mangel på sjøretta industriareal gjennom mange år, til tross for utallige planer. For fjordkommunen Alta er det nemlig en stor svakhet å ikke være aktuell som etableringssted for potensielt store bedrifter som krever saltvann i leia.

Da Findus gjennom Altaposten kunne bekjentgjøre at de vurderte retur til Finnmark, var det primært et spørsmål om kystbygdene. Det er forsåvidt hyggelig. Problemet oppstår hvis Altas mangel på infrastruktur gjør at Finnmark blir vraket. Det er langt verre.

Med et industriområde på Langnes vil situasjonen være langt bedre. Hvis ikke kan alternativet være det private markedet, for eksempel i Bossekop der skiferlaget har kontrollen, eller Amtmannsnes som per i dag håndteres av Vefas. Etter så mange år med planer for Rafsnes, er det lite som tyder på at dette blir realisert med det første.