– Kun et av mandatene framstår som opplagt

– Alle vil tjene på høy valgdeltakelse, ikke minst demokratiet. Din stemme kan avgjøre, skriver politisk redaktør Jarle Mjøen i denne kommentaren.

Politisk redaktør i Altaposten, Jarle Mjøen.  Foto: Bjørn Martin Lyng

kommentar

Målingen som Norstat har gjort for NRK i løpet av de siste dagene gir ikke noe klart svar på hvilken politisk farge velgerne vil male Finnmark med.

Den opplagte vurderingen er at 1. kandidat for Ap, Runar Sjåstad, vil ta det første av fire mandat i Finnmark. Det er imidlertid det eneste ved finnmarksvalget som framstår som sikkert.


– Ufravikelige krav for å sikre Jonas flertall

Pasientfokus mangler 200 stemmer for å få et mandat i fersk måling, men tror at velgerne vil ordne Oslo-billett for lista.


Ap befester posisjonen som fylkets største parti, til tross for at valget sannsynligvis ender med historisk dårlig oppslutning. Selv om Nostat-målingen gir partiet 27,3 prosents oppslutning, har partiet historiske resultater å måle seg mot.

Dermed gjenstår det fire realistiske kandidater til tre plasser på finnmarksbenken. Det er 2. kandidat til Ap, Marianne Sivertsen Næss, Irene Ojala i Pasientfokus, toppkandidat for Senterpartiet Geir Iversen og den som topper Frp-lista, Bengt Rune Strifeldt. Stolleken avgjøres mandag. En av de fire får ikke plass, mens Iversen går inn i helga med de beste oddsene.


– Ærlige på at vi håper på mer enn 27 prosent

Ap-topp Runar Sjåstad er glad for to mandat på målingen, men er likevel skuffet.


Overraskelsen er Pasientfokus, som Altaposten tidlig spådde ville få en tøff reise. Ojalas protestliste må imidlertid regnes som en seriøs utfordrer til de etablerte politiske partiene. Den andre overraskelsen er at det bare for noen måneder tilbake framstod nærmest som en opplest sannhet at Senterpartiets Nancy Porsanger Anti skulle følge Geir Iversen til Løvebakken. Målingene viser at det neppe vil skje, med mindre Sp skulle få til en veldg innspurt.

Skepsis til tross. På kommentarplass var Altapostens analyse tidlig i 2021 at Pasientfokus ville gi både Ap, Senterpartiet og Frp kamp om det siste ordinære stortingsmandatet i Finnmark. Vi så også for oss Senterpartiets «fall» i oppslutning, og begrunnet dette med at forsøket på å ri flere hester gjorde partiet utydelig, og at konflikten med Alta Senterparti ville få store konsekvenser materialisert gjennom lav oppslutning i befolkningssenteret Alta/Kautokeino.

At Senterpartiet skal få inn både Geir og Nancy er det knapt noen som tror på lenger, ei heller internt i partiet. Det går også klart fram av den ferske målingen til NRK. Målingen bidrar likevel til optimisme i Senterpartiet. Med ei måling på 18,5 prosent sover trolig Geir Iversen bedre fram mot valgdagen.

Når det gjelder Pasientfokus er det vanskelig å være like bastant. Målingene spriker. På noen er partiet inne, på andre et stykke unna. Med 11,3 prosents oppslutning på dagens måling bekreftes realismen i målet om mandat. Det selv om Norstat måler Pasientfokus noen få stemmer unna sistemandatet.

Spørsmålet blir hvordan stemningen i Alta utvikler seg, om både Frp og Pasientfokus i Norstats måling egentlig underpresterer. Jeg tror rett og slett ikke verken Norstat eller andre målinger, som har målt Pasientfokus på sitt beste til 38 prosents oppslutning i Alta, har klart å fange stemningen i Alta. Heller ikke Frp tror vi blir målt til reell oppslutning.

Det er risikoøvelse av dimensjoner å argumentere mot målinger som er basert på statistisk utvelgelse av intervjuobjekt. For å ta en uhøytidelig test på stemningen i Alta spurte jeg 10 personer, både kvinner og menn av litt ulike aldre, om hvem de skulle stemme på, og hvem de stemte på i siste valg. Ingen av disse er personer jeg prater politikk med til vanlig, og kan lett tas inn i som kvinnene og mannen i gata. Resultatet var følgende:

Pasientfokus: 6 – Frp: 3 – Ap: 1

Av disse svarte seks at de hadde stemt Ap ved siste valg, to hadde stemt SV og to hadde stemt Venstre. Ta dette for det er; en svært uhøytidlig og upålitelig gimmick.

Samtidig stemmer det ganske godt med stemningen som oppleves Alta. Helse er ekstremt viktig for mange. Vi møter mange tidligere Ap-velgere som sier at det er uaktuelt å stemme på partiet denne gang. De vil enten stemme/har stemt Pasientfokus, Frp – eller ikke stemme. Flere sier de ved dette valget får muligheten å «si klart fra» til de ordinære partiene, at ikke godtar å ikke bli hørt. For mange trekkes fram både sykehus, ny flyplass i Hammerfest, NTP-nedprioritering og retten til land og vann som viktige saker for at de nå bruker valget til å protestere mot de etablerte partiene, og da spesielt Ap.

I risikoøvelsen, med mange ukjente, legger jeg hodet på blokken og kommer med følgende personlig vurdering:

  • Pasientfokus vil få over 40 prosent i Alta og Kautokeino, og undertegnede vil ikke bli overrasket om oppslutningen kommer enda høyere. I så fall vil Pasientfokus få mandat. Basert på at det er nærmere 17.000 stemmeberettigede i Alta og Kautokeino, og totalt i Finnmark 58.000, er altså tett på 30 prosent av velgermassen å finne i de to kommunene i Alta-regionen. Dersom Pasientfokus får en oppslutning på 40 prosent i Alta-regionen, vil det utgjøre 6800 stemmer. Basert på siste stortingsvalg vil mellom 5000 og 6000 stemmer gi fjerdemandatet. Hadde dette vært innen rekkevidde i vår, ville de fleste ristet på hodet.
  • Frp vil gjøre et betydelig dårligere valg i Alta enn i 2017 da Nordlysbyen ble beste Frp-kommune i landet med rundt 33 prosents oppslutning. Tapte sykehusstemmer til Pasientfokus vil bli kompensert av solid oppslutning i øvrige finnmarkskommuner. Trolig vil Frp ende på 13 til 16 prosents oppslutning og fire nye år for Bengt Rune Strifeldt.
  • Ap vil bli største parti i Finnmark. Partiet drives fram av Jonas Gahr Støre og regjeringsalternativet. Partiet vil gjøre et katastrofevalg i Alta, og oppslutningen i Alta/Kautokeino kan ende under de 16 prosentene partiet oppnådde her i 2017-valget. Alta-valget vil trekke Ap i Finnmark under 25 prosent, og partiet kan ende opp med kun ett mandat.

Alle vil tjene på høy valgdeltakelse, ikke minst demokratiet. Din stemme kan avgjøre.