– Sp + Ap motarbeider Alta og Kautokeino

Irene Ojala mener befolkningen ikke får noe igjen fra verken Sp eller Ap.

Nye Hammerfest sykehus, Finnmarkssykehuset  Foto: Even Martinsen

kommentar

Det er tvilsomt at en stemme til Sp vil gi fødeavdeling og akutt til Alta. En stemme til Sp vil derimot kunne gi ny flyplass på Grøtnes ved Hammerfest. På den måten vil byen som har rundt 9.500 færre innbyggere enn Alta få både ny flyplass og opprettholde fødeavdeling i Hammerfest, mens befolkningen i Alta ikke får igjen noe fra Sp, ei heller fra Ap.

Det samme er saken hvis du stemmer Ap. Ap har besluttet at Alta verken skal ha fødeavdeling, geriatri, ei heller akutt. Det har de et årsmøtevedtak på. Samtidig så sier Ap ja til å få nye Hammerfest flyplass inn i nasjonal transportplan for 2022-2033. Riktignok har Ap med i planen at Kautokeino skal ha beredskapsflyplass, men hvem stoler på Ap?

Ikke jeg. Et parti som gjør forskjell på folk og som ikke en gang vil at Kautokeino skal få være med i Vest-Finnmark rådet har mistet enhver troverdighet! Det er direkte usmakelig og diskriminerende for befolkningen i Kautokeino.

Leder i Alta Arbeiderparti, Kåre Simensen, sier det slik til Altaposten: «Vi kan ikke overprøve våre velgeres meninger – vi får den tilslutninger vi fortjener». Det er i det perspektivet jeg synes et JA til ny flyplass i Hammerfest og NEI til føde- og akutt i Alta bare forsterker de utfordringene Arbeiderpartiet står overfor i Alta, avslutter Kåre Simensen. Men det hjelper lite hva Kåre Simensen sier. For Ap er partiet som dyrker forskjellene – og driver en politikk som ikke er sammenhengende med det de sier om solidaritet – og det de faktisk gjør.

Det er altså slik: Arbeiderpartiet og Senterpartiet bevilger mellom 2,5-5 milliarder kroner til flyplass på Grøtnes. Ap og Sp bevilger nærmer tre milliarder kroner til nytt sykehus i Hammerfest, uten en eneste objektiv konsekvensutredning. Det vil si at Sp og Ap bruker nærmere åtte milliarder kroner på en by som ligger utilgjengelig for de fleste innbyggere i Vest-Finnmark store deler av vinteren. Samtidig som de to partiene forlanger at DU, akkurat du, skal være villig til å være solidarisk med dem, ved å ofre din egen helse, akseptere at DIN datter må kjøre over Sennalandet i rokk og fokk for å føde... uten jordmorfølge. Alt for å opprettholde Hammerfest som livskraftig by. Verken Alta- eller Kautokeino-folk trenger Ap eller Sp.

Nå får det jammen være nok!


Irene Ojala

Pasientfokus