Tilbakeblikk på 2020:

Lokaldemokrati settes sjakkmatt

– I 2020 har jeg fått oppleve selve finalen i statlig byråkrati og embetsstyring på bekostning av lokaldemokratiet.

Bak Jens Sivertsens bolighus i Tverrelvdalen er Kjell Harald Bakkeby i ferd med sluttføre sin bolig på tomt han har fått fradelt av bestefar Paul Sivertsen. Jens Sivertsen har søkt fradeling av to tomter i liskråningen ved siden av, men nå nekter Fylkesmannen å trekke innsigelse dersom ikke gårdsveien til de to boligene legges over Paul Sivertsens eiendom.  Foto: Jarle Mjøen

kommentar

Etter flere tiår i journalistikkens tjeneste har jeg vært tett på lokaldemokratiet og lokale folkevalgte. I 2020 har jeg fått oppleve selve finalen i statlig byråkrati og embetsstyring på bekostning av lokaldemokratiet. Altas folkevalgte er satt i sjakk matt av Fylkesmannen i flere fradelingsaker.