– Viktig å sikre åpenhet

– Demokratiet kan bli satt på prøve, skriver Rolf Edmund Lund i denne kommentaren

Illustrasjonsbilde av Sametinget.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

kommentar

Jan Diedrik Heitmann etterlyser mer kritisk fokus på forslaget til konsultasjonslov som er ute til høring, spesielt med tanke på konsultasjoner mellom Sametinget og myndighetene. Prinsipielt er vi enige i at saken krever årvåkenhet – og Altaposten har siden unnfangelsen av finnmarksloven vært opptatt av åpenhet og transparente prosesser.

Vi er slett ikke uenige i at det burde vært flere saker, leserinnlegg og lederartikler om temaet i norske medier, men jeg er tilbøyelig til å hevde at Altaposten har fulgt saken tett siden konsultasjonsordningen ble etablert i 2005. Altaposten har gjentatte ganger advart mot hemmelighold og lukkede rom på lederplass, simpelthen fordi vi tror at mistenkeliggjøring står i veien for dialog og gjensidig forståelse i disse spørsmålene, samtidig som det kan sette lokaldemokratiet på prøve. Videre er det avgjørende at denne type møtevirksomhet etterfølges av en åpen og klargjørende protokoll.


Hestehandel på «bakrommet»

Kommentar: – Hvilke andre saker blir «vedtatt» uten at vi har tilgang på saksdokumenter og protokoller?


Senest ble dette et tema da vindkraft i Kvalsund ble hestehandlet bort, til fordel for kraftlinja fra Balsfjord til Skaidi. Altaposten har vært klar og tydelig på lederplass – så spørsmålet blir mer om vi bør gjenta dette i forbindelse med lovprosessen som har vart i åresvis. Det blir naturlig å følge opp hva som bringes til torgs i høringsprosessen, fra ulike hold. Det har vært arrangert ett åpent folkemøte om denne saken i Alta de siste årene, der Altaposten var på plass og etter beste evne forsøkte å videreformidle de ulike oppfatningene, fra departement til politikere og næringsinteresser.


– For hemmelig

Bente Haug mener det er for mye hemmelighold rundt samiske saker.


Det er synd å si det, men det har vært ekstremt litt bevegelse i posisjonene siden den tid – og utfordringene fra Heitmann bør kanskje i enda større grad ha adresse til de etablerte politiske partiene, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det var partiene på Stortinget som i samlet flokk ratifiserte ILO-konvensjonen for 30 år siden og dermed ga legitimitet til utskjelte tilpasninger til internasjonale forpliktelser, inkludert konsultasjoner. Så skal det tilføyes at konsultasjoner som sådan ikke er mer mystisk enn at kommunene har samme ordning under paraplyen til KS. Poenget må være å sikre åpenhet og demokrati rundt beslutninger og prosesser.


Et forslag som gir diskriminering?

– Hva er årsaken til at NRL er med i forhandlingene?

 

Det er ikke riktig at Altaposten har latt være å presentere lovutkastet og relevante konsekvenser. Det skjedde på særdeles grundig vis i regi av politisk redaktør Jarle Mjøen for et drøyt år siden, der han utfordrer Jarl Hellesvik i EDL og statssekretær Anne Karin Olli til holmgang på objektivt vis. Her ble lovutkastet endevendt på to hele sider, der vi mener det meste av problemstillinger var med. Håpet var at dette ga en mer opplyst debatt om et ganske så betent og komplisert tema, blant annet ved inngangen til en høringsprosess.


En rekke møter før det ble enighet

Regjeringen ga Sametinget veto-mulighet.


Det som er helt sikkert er at Altaposten ønsker en bred og opplysende debatt om både denne og andre saker som opptar leserne. I forhold til samerett og konsultasjonsordningen har en rekke debattanter vært på banen i mange år, for eksempel Jarl Hellesvik og Karl W. Sirkka fra Etnisk og demokratisk likeverd (EDL) og toneangivende samiske politikere som har en helt annen innfallsvinkel.  En gjennomgang av debattinnleggene de siste årene viser at både EDL og andre kritiske debattanter har vært ivrige bidragsytere i spaltene, både i Altaposten og andre medier. Her er takhøyden stor, selv om argumentene er temmelig repeterende og gjerne blir å handle mer om urfolksstatus enn konsultasjoner.

I Altaposten prioriterer vi lokale leserinnlegg, men vi forsøker også å rydde plass til regionale og nasjonale saker når det er plass i papiret og kapasitet til utlegging på nettsiden. I tillegg må det ryddes plass til tilsvar. Vi ønsker balanse og meningsbrytning i spaltene, ikke et ekkokammer. Utfra konklusjonene til Heitmann, er det ikke sikkert av vi tolker begrepet objektivt på samme måte. Det må være slik at alle parter må stå til rette for sine påstander, inkludert de som vil vrake samiske rettigheter eller  mener Sametinget bør bort.

Når Heitmann hevder at innlegg i kommentarfelt fjernes på grunn av meningsinnhold, er det helt utenkelig for Altaposten å moderere kommentarer med et slikt utgangspunkt. I den grad innlegg fjernes, handler det om overtramp av etisk eller lovmessig karakter, i tillegg til at forventningene er at folk  har respekt for hverandre og forsøker å holde seg saklige.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør

Altaposten

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

kommentar