Hva er viktigst – flyplass i Hammerfest eller sykehus til Alta? 

Irene Ojala i Pasientfokus kommenterer Marianne Sivertsen Næss sitt utspill om flyplass i Hammerfest.

PASIENTFOKUS: Irene Ojala.  Foto: Arkivfoto/Trine Vidunsdatter

kommentar

Ordførerkandidat for AP I Hammerfest mener at det er viktig at Hammerfest får flyplass på Grøtnes. En av årsakene til at Avinor har gått bort fra å bygge flyplass på Grøtnes er at det er for kostbart. Ordførerkandidat Marianne Sivertsen Næss sa til NRK Finnmark i dag, 5. juli 2019, at man ikke kan ta bedriftsøkonomiske hensyn, men må ta hensyn til bolyst, utvikling m.m. – bolyst i Hammerfest er knyttet til flyplass. 

Akkurat, tenker jeg. Så da er det altså slik at Marianne Sivertsen Næss argumenter akkurat slik det passer tenkt utvikling i Hammerfest. Men sykehus til sårbare mennesker er ikke viktig for Hammerfest Ap sin ordførerkandidat. Finnmark kan ikke ha tre sykehus – fordi det blir for kostbart – i følge tidligere uttalelser fra ordførerkandidaten. Så er det altså slik at en flyplass i Hammerfest er viktig for hammerfestingens livskvalitet, mens et sykehus for pasienter i Alta-regionen ikke blir vektlagt for å ivareta pasienter i Alta-regionens livskvalitet. 

Takk Hammerfest Ap for den oppklaringen like før valget. Solidaritet med sårbare mennesker er ikke Arbeiderpartiets sterke side verken i Hammerfest eller sentralt. Og i mens sitter Alta Arbeiderparti sammen med andre parti helt stille i båten. 

Vi i Alta skal fortsatt ikke til Hammerfest. Vi kommer ikke uansett hvor hardt Arbeiderpartiet i Hammerfest jobber for å karre til seg felleskapets økonomiske ressurser. Vi er ikke en del av et bedriftsøkonomisk spill satt i sene av Arbeiderpartiet i 2001.

Husk: Hvis Arbeiderpartiet kommer til makta - da forsvinner fritt behandlingsvalg. Den fella går vi ikke i – ikke sant !?


Innlegget er også publisert på Pasientfokus sin Facebookgruppe.