Det glemte valget

Vikarprest Knut Sand Bakken håper folk i Nord-Hålogaland husker å stemme når nytt menighetsråd skal velges.

VALGET I KIRKA: – I september er det også valg til menighetsråd og bispedømmeråd, sier vikarprest Knut Sand Bakken.  Foto: Privat

kommentar

Det er valg til menighetsråd og bispedømmeråd i september.  Valget kommer helt i skyggen av kommune- og fylkestingsvalget her nord selv om Kirkerådet annonserer for å få medlemmer til å stemme. For det er viktig at kirken er noe mer enn en ikke sak for medlemmene.  Og demokratiet i folkekirken som mange steder er uten folk, må styrkes!  Men de aller fleste valgbare kirkemedlemmer er ikke særlig opptatt av kirkens styre, hverken på bispedømme- eller lokalt plan Valget er nærmest en ikke-sak.

Kirken på lokalplan er langt viktigere enn kirken sentralt.

Men det er valget til bispedømmeråd som får mest oppmerksomhet. Bisperådsmedlemmer er nemlig samtidig medlemmer av Kirkemøtet, kirkens storting. Nord Hålogaland bispedømme stiller denne gangen med 3 lister, noe som primært skyldes teologiske spenninger. Dette kan kanskje øke interessen for valget, men jeg tror ikke det får særlig stor betydning. Men valgresultatet kan føre til at den sentrale kikre blir mer konservativ. 

I den lokale menighet er det sjelden mer enn en liste. Den teologiske uenighet finnes også her, men får ikke så stor betydning lokalt.

Tiden er overmoden for en kirke med nærhet til grasrota og det som rører seg i befolkningen.

Dette må være satsningsområde for Kirkeråd og Kirkemøte! På mange måter må de som ikke er særlig aktive i kirken, fornye den på lokalplan. Det har de anledning til ved dette valget.

Alle som stemmer kan være med å bestemme hva slags kirke de ønsker, en menighet for de spesielt interesserte eller en som er åpen for alle og er opptatt av å tenke nytt og utradisjonelt!


Knut Sand Bakken

vikarprest