Bedre tjenester nærmere folk

– Når vi går fra 19 fylkeskommuner til 11 regioner, har vi en unik mulighet til å flytte makt nærmere folk, skriver stortingsrepresentantene.

André N. Skjelstad og flere andre stortingsrepresetanter i det borgelige samarbeidet lover å lytte til ansatte når jobber skal flyttes.  Foto: Foto: Tore Meek / NTB scanpix.  

kommentar

Et sentralt prinsipp som samler alle partiene på ikke-sosialistisk side, er at vi ønsker at beslutninger skal tas så nærme befolkningen som mulig. Det er et godt og demokratisk prinsipp som handler om at beslutninger som har konsekvenser for deg skal tas så nært deg som mulig. Det er du og de som kjenner deg, som best vet hva du trenger. Det er dette kommune- og regionreformen handler om. Makt skal flyttes fra stat og inn i folkevalgte organer i kommuner og regioner.

1. februar kom ekspertutvalget som har sett på nye oppgaver til fylkeskommunene med sin anbefaling. De kom med mange spennende anbefalinger innen mange områder. Dette ser vi frem til å jobbe videre med i månedene som kommer.

Når vi går fra 19 fylkeskommuner til 11 regioner, har vi en unik mulighet til å flytte makt nærmere folk, samtidig som vi sikrer at oppgavene løses der de bør. Det er ikke gitt at dagens organisering gir de beste tjenestene. Denne reformen gir oss muligheten til å gjøre ting smartere og bedre.

Fylkeskommunen bør ha gode forutsetninger for å gjøre en større innsats. Ekspertutvalget har pekt på flere områder, blant annet innen arealbruk, ressurser, klima og miljø, samferdsel, næringsutvikling og virkemidler og tjenester som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.

Det er flere omfattende forslag i utvalgets anbefalinger. Det foreslås å flytte en rekke oppgaver til fylkeskommunen, og vi gleder oss til å sette oss ned med departementene og de berørte virksomhetene for å sikre gode tjenester i regionene i årene som kommer.

Når vi flytter oppgaver innebærer det også ofte at mennesker også må flytte. Vårt løfte er at vi skal jobbe godt med dette og sikre at ansatte blir lyttet til i prosessen.

Formålet med reformen har vært klart fra starten av: Vi ønsker bedre tjenester nærmere folk. Et godt prinsipp som vi nå følger opp når vi fyller de nye regionene med mer innhold.

Av: André N. Skjelstad (V), Kari Kjønaas Kjos (FrP) og Norunn Tveiten Benestad (H), regionalpolitiske talspersoner og stortingsrepresentanter