Det forklarer saken, for isfiske er populært, særlig i påsken. Og kanskje har Jesus latt seg friste av innoset i Genesaretsjøen, og rotet seg ut på usikker is. Noe som forklarer hans mystiske forsvinningsnummer, og gir navnet Pondus Pilates en historisk renvask. Men alt dette kan bare en miniubåt, en knokkeldetektor og en seriøs slamsuger finne svaret på.

Vel, CSI om det. Og at evangelistene og andre bibelskrivere ikke ser forskjell på is og vann, er så sin sak. Det gjør dem ikke akkurat til førstevalget som bartendere på Parila.

Men vi skal være glade for historieforfalskingen, som sterkt har begrenset utbredelsen av isfiske. Vi får ha storfiskene i fred, og unngår den pilgrimsferd av troende med isbor, som, på grunn av global oppvarming i Judea, ville reist til Finnmark og Mathisvann, Rafsbotn, Laudun og Bokkus, for å følge Frelserens eksempel. Nemlig pilke seg til blods mens de lar sine kroniske bønneutbrudd plage vettet av oss hedninger som liker å ha det stille når vi er helt på vidda.

De fleste lærer å fiske av faren sin, og Jesus var en djevelsk bra sportsfisker. Det vet vi fra det gamle testamentet, samt årsberetninger fra Jerusalem jeger- og fiskerforening. Men han var også en engasjert motstander av trålflåtens lobbyister, som ikke tok fem sure sild for å spikre lokale fritidsfiskere til korset.

Vi har en del nedtegnelser. I boken «Holy fishing. When Christ lost it», står det for eksempel at han foretrakk maggot som agn. Biter av bacon var utelukket, siden jødene skygger unna svinekjøtt, og akkar fantes ikke i Genesaretsjøen. Men makkeflue hadde de mer enn nok av. På den tiden øste de regelrett opp larvene, fra de svære dongene med folk som romerne serverte for løvene, men som løvene ikke gadd ete. Så fra en isfiskers ståsted, var det et paradis på den tiden.

Vi vet også at Jesus foretrakk å sitte på knærne på isen, og titte ned i hullene. Folk trodde han ba, og misforståelsen praktiseres verden over den dag i dag.

Og vi vet at han ofte ga bort fangsten sin, til sambygdinger uten hans medfødte fiskelykke.

Og som et apropos. Tenk om Heldiggrisen meldte flytting hit, og begynte å delta i de årlige korttrekningene for Altaelva? Hørte vi doble døgn i Mikkeli hvert år? Ja, hvis han ikke solgte dem da, for å kjøpe seg snøscooter eller noe sånt.

Påsken står for døra, og det er tiden for å følge Frelserens eksempel. Vi gjør som ham, dropper kirkene, ladder på med maggot, og drar på isfiske.

I Jesu navn, skitt fiske. Amen