«Husk på en ting - som politiker er det ingen vits å engang forsøke å forklare seg gjennom trykksverte. Det hjelper ikke».

Det var rådet jeg fikk fra en av Altas mest rutinerte lokalpolitikere etter at Altaposten hadde en sak med tittelen: «Fire av fem fra Alta stemte mot å ta med fødeavdeling i høringen». Likevel velger jeg å fortelle Altapostens lesere at det ikke alltid er rett det som står i avisen.

Nettsaken til Altaposten ble blant annet delt til 4.100 følgere av Facebook-gruppen til Pasientfokus, som også navnga alle som stemte mot benkeforslaget til Hallgeir Strifeldt (Rødt) i tirsdagens fylkesutvalgsmøte.

Reaksjonene var mange. Da er det greit å få fram at ved valg av tittel og innhold i saken har Altaposten-journalist Jarle Mjøen feilinformert sine lesere. For vi kan ikke stemme mot et forslag som aldri ble lagt fram for avstemning. Benkeforslaget fra Strifeldt, som Altaposten viser til, lyder som følger:

«Det skal utredes et fødetilbud i Alta»

Som alle vet har Alta allerede et fødetilbud og Strifeldts forslag sier ingenting om fødeavdeling. I Altapostens sak skriver Mjøen også at Strifeldt heller ikke fikk AP «med på å støtte forslaget om opprettelse av fødeavdeling». Da tar journalisten et ytterligere steg i sin unøyaktighet, som om det var opprettelse Strifeldt har foreslått.

Om forslaget Strifeldt leverte hadde fått flertall kunne Helse Nord sannsynligvis svart ut dette på en enkel måte. Vedtaket fra fylkesutvalget er derimot en oppfordring til Helse Nord om å utrede forsvarligheten i fødetilbudet i hele helseregionen. Og viktigst av alt; at man i utredningen må ta høyde for de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling (som høringen handlet om og Helse Nord har bedt om svar på); økonomi, klima og miljø og sosiale forhold.

Om Helse Nord velger å utrede, noe de riktignok ikke er tvunget å gjøre uansett hvilke høringssvar de mottar, vil forslaget som ble vedtatt være langt bedre enn det som ble nedstemt. Både for fødende fra Alta, resten av Finnmark og hele Nord-Norge. Ser man dypere inn i dette kan en slik utredning vise at det faktisk er behov for nye fødeavdelinger i nord, for at fødetilbudet i regionen skal være forsvarlig og bærekraftig i forhold til eksempelvis sosiale forhold.

Jeg vil fortsatt påstå at dersom Rødt sitt forslag faktisk hadde inneholdt utredning av fødeavdeling i Alta, slik mange trodde og Altaposten feilaktig påsto at det gjorde, ville forslaget hatt mangler.

For etter mitt syn er det viktig å be om en utredning basert på de tre nevnte dimensjonene av bærekraftig utvikling, inkludert sosiale forhold. Hva man putter inn i en utredning påvirker som kjent i stor grad hva som kommer ut.

Så tilbake til Altapostens sak. Jeg ble selv spurt av Altaposten om jeg hadde en kommentar til at vi stemte ned Strifeldts forslag. Jeg svarte at posisjonspartiene i god tid før møtestart var enige om et fellesforslag, og at vi ønsket å svare på det høringen handlet om, nemlig bærekraft i Helse Nord.

Jeg sa at fødetilbudet i Alta ikke er tema i konklusjonen til Helse nord, og at vi hadde valgt å svare ut det eneste i rapporten som omhandlet fødetilbudet. Jeg svarte også at vi anser det som viktig at Helse Nord utreder fødetilbudet i hele regionen, med tanke på at enkelte fødende i landsdelen har både 20 og 30 mil til fødeavdeling.

I ettertid er jeg blitt informert om at jeg kunne tatt enda mer i når det gjelder avstander, da enkelte fødende i østfylket må reise opp mot 35 mil for å komme til nærmeste fødeavdeling. Flertallet i fylkesutvalget mener at også disse, på samme måte som fødende fra Alta og Kautokeino, fortjener at forsvarligheten i tilbudet utredes. Når helseforetaket i tillegg har raslet med sablene og vurdert å gjøre fødeavdelingen i Kirkenes om til fødestue, og øke avstanden til 50 mil for enkelte fødende, sier det seg selv at forsvarligheten i hele tilbudet bør utredes.

Dessverre valgte Hallgeir Strifeldt (Rødt), etter at hans eget forslag var nedstemt, og samtlige representanter fra SV og AP å stemme mot anmodningen om en utredning av fødetilbudet i nord.

Med tanke på at rett skal være rett, også i medias behandling av politiske vedtak, anser jeg denne saken som avsluttet fra min side. Og jeg venter i spenning på om Helse Nord griper inn og reverserer nedleggingen av dagkirurgi og spesialisthelsetjenestene ved Klinikk Alta,

Og om de tar til seg vårt innspill om at ambulering av personell er nødvendig for å sikre brukervennlighet og løsninger for å unngå unødvendige reiser og sykehusbesøk. For det kan jeg garantere, det var mye bra i fylkesutvalgets innspill til høringen.

Magne Ek, Nordkalottfolket