Finnmark Ap synes nå å være overtydelig på at reversering av regionreformen betyr total reversering, det vil si at nye Finnmark i realiteten blir gamle Finnmark. Nær sagt uansett om kartet passer med terrenget.

Fylkesleder Kristina Hansen bekrefter i hvert fall langt på vei at det ikke er noe tema å flytte administrative krefter til andre steder enn fylkeshovedstaden, slik Vadsø-ordfører Wenche Pedersen var krystallklar på i vår.

Det betyr også at man ikke respekterer beslutninger som ble tatt av Troms og Finnmark fylkeskommune, jamfør etableringen av samferdselsstillinger i Alta som vi tror både bransjene og fagmiljøene mente var en framtidsrettet vri.

En reversering til gamle Finnmark er forståelig ut fra ønsket om å være solidarisk med Vadsø og Nord-Varanger i en vanskelig situasjon, men vi tror det er et poeng at man har to tanker i hodet samtidig, for eksempel den usikre faktoren knyttet til demografisk utvikling. Fortsatt fraflytting i stor skala er umulig å overse i det lange løp.

Kompetanse og servicenivå må være vesentlige faktorer på om det er mulig å være urokkelige når det kommer til ansettelser og fagmiljø. Hvis det er noe næringslivet spesielt frykter, er det at fagmiljøene utvannes og at man ikke klarer å innfri behovene i samfunnet.

Vi har ikke fått noen uttalt forsikring om at de 20 fylkeskommunale stillingene innenfor samferdsel på Vernesenteret i Bukta overlever reverseringen. Tvert i mot kan det se ut til at løftet om å tilbakeføre krefter til Finnmark kun handler om Vadsø.

I en relativt fersk utlysning av ny stilling til samferdsel, er holdningen at stillingen skal til Vadsø, men at man åpner for å ha kontorsted i Alta –  hvis det rekrutteres god kompetanse og erfaring.

Etter vår mening bør man vekte god kompetanse og erfaring høyere enn som så, og eventuelt  ta i bruk ny teknologi for å sikre best tenkelig nivå på tjenestene. Teams har vist seg å være en god løsning.  Handler det om maritim kompetanse kan det være gode løsninger i Nordkapp, for ikke å snakke om energi i Hammerfest eller utdanning i Alta.

Å kun være opptatt av geografisk lokalisering kan være en bjørnetjeneste, selv om man er aldri så opptatt av bakspeilet. Den nye fylkeskommunen bør i større grad se framover og være framoverlent for å skaffe de rette medarbeiderne.

Som vi alle har skjønt, er kampen om hodene i ferd med å bli litt av et rotterace og konkurrentene behøver ikke være i Finnmark en gang. Da bør hele Finnmark tas i bruk for å sikre kompetansen her, i tillegg til at man bør være åpen for samhandling mellom Troms og Finnmark. Vedtaket om reversering betyr ikke at man sier nei til gode og kloke løsninger, der det måtte ligge til rette for det.

Enda mer skremmende er det hvis man ikke skjønner hvor viktig vekstsenteret er for Finnmark, at det videregående tilbudet for alt i verden ikke blir offer for nedskalering.