I sitt innlegg i Altaposten, 9.mars, viser professor emeritus Karl Øyvind Jordell til at lærerkrisen er akutt i deler av Finnmark, men ikke Alta. Det er en sannhet med visse modifikasjoner.

Basert på statistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB) vet vi hvor mange personer uten lærerutdanning som har undervist i den offentlige skolen. Statistikken viser med all tydelighet hvor stor andel av de samlede lærerårsverkene som er utført av ansatte som mangler lærerutdanning i hver kommune. Tallene som danner grunnlaget for lærermangelen baserer seg på alle lønnsmottakere i barnehager, grunnskoler, videregående skoler, fagskoler og voksenopplæringsinstitusjoner. Tallene viser altså alle som har utført undervisning av minst én times varighet eller som var midlertidig fraværende fra jobb pga. sykdom, ferie osv. Tallene er reelle.

Vi vet at utfordringene med å få tak i kvalifiserte lærere i skoler og barnehager er store i løpet av året. Vi har, som rådmann Bjørn Atle Hansen uttaler til Altaposten, kvalifiserte søkere på hovedutlysningen i august. Når vi kommer til september er imidlertid situasjonen annerledes. Da har vi få eller ingen søkere til stillingene som lyses ut. Tar vi med i beregningen at nær 65 kvalifiserte lærere potensielt kan gå av med pensjon i Alta kommune de neste fire årene, samt at så mange som 25 % på Alta videregående skole kan gjøre det samme, så vil dette nødvendigvis forsterke de utfordringene vi står i framover.

Jordells påpekning om at andre deler av Finnmark rammes hardere kan vel i denne sammenhengen knapt nok kalles en trøst.

Uenigheten vår med professoren er imidlertid ikke komplett, det er definitivt momenter vi er enige i. Vi må basere oss på import av lærere sørfra. Der har Alta kommune gjort en god jobb inneværende år. Tidlig utlysning av stillinger har gitt oss flere søkere sørfra. Jordell understreker at årets tall, som viser nokså beskjedne økonomiske stimuli, ikke er tilstrekkelige for å tiltrekke seg lærere. Det kan vi også være enige om. Kommunen har ikke ønsket å bruke dette virkemidlet, men dette må prioriteres i årene som kommer. Vi må gjøre det mer attraktivt for unge å velge læreryrket, og vi må også sørge for å beholde de kvalifiserte lærerne vi har!

Utdanningsforbundet Alta