Befolkningen i Nord-Norge har gjennom generasjoner hatt en god kontakt med Russland. Det er derfor med vantro og sjokk at vi ser på den nåværende utviklingen i Ukraina. Miljøpartiet De Grønne (MDG) Troms og Finnmark fordømmer på det sterkeste Russlands invasjon av Ukraina.

Den utenrikspolitiske situasjonen utløst av russisk invasjon og krig i Ukraina er svært uoversiktlig, og Europa vil være nødt til å stille opp i det som kan bli en meget alvorlig flyktningkrise. Kommunene i nord må være forberedt til å ta imot flyktninger fra Ukraina, men også russiske medmennesker som blir forfulgt på grunn av sine meninger og sin motstand mot krigen og dagens regime.

Samtidig må vi ta være på våre medmennesker fra Øst, som lever med og blant oss. I Nord-Norge har vi mange medborgere fra Ukraina og Russland som nå opplever maktesløshet, angst og dype kriser. Ingen skal oppleve å bli offer i en politisk maktkamp på grunn av sitt slektskap eller statsborgerskap. Særlig utsatt er barn og unge som kan bli mobbet og ansvarliggjort for de voksnes ugjerninger. Nå gjelder det å hjelpe der vi kan, uavhengig av nasjonalitet.

Det er ikke første gang at vårt fylke står i en slik situasjon. Som eneste fylke med Russland som direkte nabo har vi i alle år hatt et sterkt fokus på kontakt mellom mennesker og tett samarbeid på tvers av grensen. Folk til folk-samarbeid vil fortsatt være en sentral brikke i forebygging av spenninger og konflikt. Vi er og har vært gode naboer over mange generasjoner. Dette gode naboskapet skal og må opprettholdes. Det er det som legger grunnlag for varig fred i nord.

MDG Troms og Finnmark ber om at norske sentrale myndigheter tar hensyn til disse to målene samtidig:

1) stå med Ukraina mot invasjon og russiske angrep

2) sørge for at den russiske og ukrainske innvandrerbefolkningen i Nord-Norge og nye flyktninger fra Ukraina og Russland blir behandlet med all menneskelig varme og respekt i en situasjon, som vanlige folk ikke har ønsket i det hele tatt.

MDG Troms og Finnmark