Alta kommunestyre vedtok i ettermiddag at en folkeavstemning skal avgjøre veivalget mellom Troms og Finnmark.

Etter formannskapets møte for 14 dager siden og formiddagens debatt i kommunestyret var det lite å tvile på. Av kommunestyrets 35 representanter, var det bare seks som hadde ankepunkter mot en avstemning første halvdel av 2022.

Når politikerne gir fra seg en slik avgjørelse, er det ekstremt viktig at beslutningsgrunnlaget innhentes god tid i forveien og at det gjøres en jobb for å skape oppslutning og engasjement.

En tverrpolitisk gruppe skal ta seg av den jobben – som kan bli mer omfattende enn man kanskje ser for seg i utgangspunktet. Bastant synsing er vi nok flere som gjør oss skyldig i, så da blir det ekstremt viktig at informasjonen som nå samles inn blir objektiv og korrekt.

Videre må det være krystallklart at denne avgjørelsen respekteres, enten det vipper den ene eller andre veien. Det må ligge der som en klar forutsetning når man går til et slikt uvanlig skritt for Altas del.

Det har også ligget i kortene at Altas politikere har vært kritisk til en reversering, en oppløsning av et stortingsvedtak. Selv om det meste av snubletråder har gjort Troms og Finnmark fylkeskommune ganske så handlingslammet i ett og et halvt år, har også befolkningen i Alta sett at en sammenslåingen neppe har vært særlig sporbar i det daglige.

Vi har også inntrykk av at næringslivet i Alta ser mørkt på å blåse liv i gamle Finnmark fylkeskommune. I den siste meningsmålingen fra Norstat var det bare to prosent i Alta som skilte de som ønsket reversering og de som ønsker gjenopprettelse av Finnmark fylkeskommune.

På den annen side tror vi tanken om å sokne til Troms er fremmed og uvant for mange. Derfor er det så viktig med et godt faktagrunnlag, fordi et slikt sprang må oppfattes som betydelig for mange altaværinger, skal vi tro den samme målingen.

Her er det 33 prosent som er bekvem med å være i Troms, mens 52 prosent ønsker Finnmark. Så er vet-ikke-gruppen stor, noe som gir et visst slingringsmonn.

Det betyr likevel at det skal en betydelig endring til for at Troms blir førstevalget i Alta. Vi merker oss også at mange av politikerne som ivrer for folkeavstemning, langt fra har bestemt seg for hva de skal mene før faktagrunnlaget er på plass.