I september 2022 var det ifølge NAV 362 550 personer som mottok uføretrygd. Av disse var 21 610 personer i aldersgruppen 18 til 29 år.

En av hovedårsakene til at de i den yngste aldersgruppen mottok uføretrygd var psykiske plager. Antall personer i den yngste gruppen som mottar uføretrygd er doblet siden 2013.

Det er skremmende å se en slik økning blant de yngste.

Personer med hele livet foran seg sliter med å komme inn i arbeidslivet. Om man blir ufør på grunn av psykiske lidelser er det ekstra vanskelig å komme seg inn i arbeidslivet, eller eventuelt tilbake inn i jobb.

Enkelte arbeidsgivere er flinke til å tilrettelegge for sine ansatte, og Nav har gode ordninger for hjelp til tilrettelegging. Dersom det ikke er mulig for de unge å få hjelp med de mentale helseproblemene så får de kanskje ikke løst selve årsaken til utfordringene de har.

Statistikk viser at det vil bli en økning antall unge uføre i årene som kommer.

Venteliste for psykisk helsehjelp ligger på ca. et halvt år i Alta.

Hvordan vil kommunen løse dette problemet?

De aller fleste ønsker å komme seg i arbeid snarest mulig. Noen vil kanskje kalle denne generasjonen late eller at de er altfor «bæsat» , men det er kommunen og regjeringen som svikter.

Vi i FpU vil ha fritt behandlingsvalg!

Retten til gode psykologer som følger opp pasientene sine, og ikke minst har den kunnskapen og erfaringen som trengs.

Dette vil hjelpe pasienter å komme fortest mulig tilbake til et produktivt liv.

Lilly M. Daniloff

Nestleder i Alta og omegn FpU