Det er med stor ærbødighet vi markerer fred og frihet 8. mai, vel vitende om alternativet: Frykt, lidelse, flukt og traumer følger i krigens brutale fotspor. Som i Ukraina akkurat nå.

I år sender vi varme tanker til de som for tiden lever i et sant helvete med konstant frykt for eget og kjæres liv, uten å helt forstå hvorfor et broderfolk kan miste grepet på virkeligheten så ettertrykkelig.

Krigshandlinger er ikke noe nytt på kloden, men det blir ekstra nært når det utspiller seg i Europa og tv-kameraer er tett på hele døgnet.

Det gjør noe med oss alle når et naboland utviser en slik aggresjon, med mangelfullt demokratisk sinnelag og fravær av empati.

Det bringer oss også tilbake til 8. mai og viktigheten av å markere frigjøringen fra den krigen som skapte frykt og sorg under okkupasjonen i Norge.

Mantraet var at dette ikke skal skje igjen. Omkostningene var enorme, ikke minst i Finnmark der evakuering og brent jords taktikk avsluttet krigsårene. Dagen da tyske militære ble sendt hodestups ut av landet i 1945 sto mange på bar bakke i en klimatisk ugjestmildt hjørne av verden.

Når vi ser ruinene i ukrainske byer i 2022 er det vanskelig å fatte at nakken krummes og at drømmen om fred og frihet formes. På 8. mai er det viktig å hegne om denne menneskekelige evnen til å gå videre, når alt ser beksvart ut.

Historien og arven fra en verdenskrig er preget inn i hjernebarken til senere genersjoner og innsatsen til Alta bataljon og de som risikerte livet i eksempelvis etterretning, tar vi med oss videre som inspirasjon. Ikke minst er det viktig å hylle hverdagsmenneskene som holdt motet oppe, de som holdt familiene samlet og bevarte drømmen om fred.

Markeringen av frigjøringen på søndag er viktig for å bekjempe likegyldighet, og fremme engasjement for de som blør rundt om i verden.

I år er det mange gode grunner til å dvele ved det faktum at en del av Europa står i flammer. Søndag er det på sin plass å sende varme tanker til krigsofre verden rundt og ha ryggrad til å stå opp mot uretten, den uretten som strider mot de verdiene det ble kjempet for under 2. verdenskrig.