Norge trenger sykepleierne; det faglig sterke blikket som vet hva som skal gjøres når det haster, og den trygge hånda når du føler at verden raser sammen.

Ifølge prognoser kommer vi til å mangle 28.000 sykepleiere i 2035. Skal vi ha nok sykepleiere til å være der for oss gjennom livet, er det avgjørende at vi lykkes med rekrutteringen til sykepleierstudiet, at flere studenter fullfører utdanningen, og at vi klarer å beholde sykepleiere i yrket.

Antall søkere til sykepleierstudiet er det laveste på mange år. Nedgangen er på 22 prosent fra i fjor. Vi skulle selvsagt ønsket at søkertallene holdt seg stabilt høye, men søkertall svinger alltid noe. Jeg er glad for at sykepleierutdanningen fortsatt er et av de mest populære studiene. Høy søking til sykepleierstudiet og at studentene gjennomfører studiet er viktig for å sikre nok kvalifiserte sykepleiere for fremtiden. Det er også en viktig målestokk på at yrket er attraktivt.

For at flere skal velge sykepleierutdanningen, må den være oppdatert og relevant. I tillegg er tilgang til gode praksisplasser helt avgjørende når halvparten av sykepleierstudiet er i praksisfeltet. Dessverre utfordrer for få praksisplasser muligheten for å øke opptaket av studenter. I årene fremover må det tenkes nytt om hvordan vi kan løse praksisfloken bedre.

Det er ni år siden jeg gikk av vakt og la bort navneskiltet, for å bli folkevalgt på heltid på Stortinget. Sykepleieren i meg savner pasienter, pårørende, kollegaene og de faglige utfordringene litt hver eneste dag.

Dessverre er det altfor mange sykepleiere som slutter eller vurderer å slutte i yrket. En rapport fra 2017 viste at 1 av 5 sykepleiere ikke jobber i helsetjenesten ti år etter fullført utdanning.

Skal det være attraktivt å stå i jobb som sykepleier må en kunne jobbe i fast og full stilling. Det må sikres mulighet til kompetanseutvikling gjennom hele arbeidslivet, og sykepleiere må få gode utviklingsmuligheter i yrket. I en sektor med over 70 prosent kvinner, er dette også en viktig likestillingssak. I dag er deltidsandelen og sykefraværet høyt i sektoren.

Det skaper stort arbeidspress og mye stress for sykepleiere på jobb. Arbeidet med heltidskultur og godt arbeidsmiljø må fortsette med full styrke. I tillegg er det avgjørende viktig å styrke lederne i helse- og omsorgstjenesten fordi god ledelse er selve drivkraften for innovasjon, kulturskaping og forbedringsarbeid.  Koronapandemien har vist oss hvor krevende og tøft sykepleieryrket er. Kanskje har det hatt påvirkning på årets søkertall. Men pandemien har også vist den viktige samfunnsfunksjonen og betydningen de har. Samtidig som vi skal anerkjenne det tunge ansvaret og de tøffe vaktene, må vi også huske å framsnakke og anerkjenne hvor ansvarsfullt, givende og spennende yrket som sykepleier er.

Tone Wilhelmsen Trøen

Stortingsrepresentant (H)

Leder av helse- og omsorgskomiteen