Loppa kommune har bedt Sandland Brygge om å komme med innspill til fylkes planer om effektivisering av kollektivtilbudet i Finnmark. Det gjør vi gjerne. Vi bor og driver næringsvirksomhet i et veiløst samfunn og har ingen alternativer til dagens samferdselstilbud, Havet e vårres vei.

La oss sette konkrete tall på hva Sandland Brygge AS har av gjester som er avhengig av et godt tilpasset samferdselstilbud.

Sandland Brygge har vært nærmere fullbooket de seneste årene i sesongen 1. april - 1. oktober, der toppåret var 2019 med 97% belegg. Dette fortsatte inn i 2020 der vi oppnådde samme tall. På bakgrunn av disse flotte tallene har Sandland Brygge utvidet kapasiteten ytterligere med 3 boenheter.

Innovasjon Norge (1 mill), fylkeskommunen (300 tusen), Sametinget (300 tusen) og Loppa kommune (100’ tusen) er med på omstillingsprosjektet, som på sikt vil gjøre Sandland Brygge til en helårsbedrift med fokus mot det norske markedet.

Sandland Brygge har fra 2015 bevisst satset i turistfiskemarkedet der gjestene ankommer med fly. Ene og alene for at de legger igjen mer penger i lokalsamfunnet, ved å bruke lokal transport og de handler på lokale matvareforretninger. Dette er sportsfiskere som har langt mindre uttak av ressurser fra havet da de gjennomsnittlig tar med seg mellom 5-8 kg filet i flybagasjen.

Ved forestående utvidelse og omstilling til helårsbedrift vil satsningen være mot 2 nye kundesegmenter (altså ikke utvidelse av turistfiske) men mot segmenter som familieferie og gjester som vil oppleve urørt natur på forskjellige måter. Her vil det være to forskjellige samferdselsesbehov, der det ene kundesegmentet vil være avhengig av fly mens det andre kundesegmentet gjerne kommer med bil og er avhengig av ferge.

Sandland Brygge hadde booket 857 gjester for sesongen 2020, og for 2022 sesongen har over 1000 gjester allerede bekreftet bookingen ved å ha gjennomført forskuddsbetalingen. 100% av disse er avhengig av et samferdselsestilbud med hurtigbåt og/eller ferge.

Da vi har direkte kontakt med samtlige av våre gjester gjennom at vi kun har direktebooking, kjenner vi til gjestens detaljerte reiseplan. Ved et normalår ville det i 2021 vært 576 gjester som måtte benytte LoppaXpressen t/r Alta (luft)havn - Sandland. 94 av gjestene måtte ta taxibuss fra Alta lufthavn (kommer med sent fly) til Øksfjord.

58 av disse ville benytte LoppaXpressen påfølgende morgen fra Øksfjord til Sandland. Resterende gjester hadde ankommet med bil og benytter fergeforbindelsen mellom Øksfjord og Sør-Tverrfjord. Alle disse må også bruke dette samferdselstilbudet på sin tilbakereise.  I dag har Sandland Brygge 45 sengeplasser men holder nå på med et skisseprosjekt som skal øke sengekapasiteten til 85 i 2025.

Sandland Brygge lønnet 8 personer i 2019. 2 heltidsstillinger, 3 sesongarbeidere og 3 sommervikarer (ungdom). Ved planlagt utvidelse vil vi måtte ha minimum 8 heltidstillinger, 4-6 sesongarbeidere, 4 sommervikarer.

Som bedrift er vi avhengig av at LoppaXpressen rutes mot Alta flyplass med korrespondanse mot Hammerfest via Storekorsnes. Vi ønsker at LoppaXpressen korresponderer med VargsundXpressen da vi i vårt omstillingsprosjekt har bedriftsmarkedet i Hammerfest og Alta som et viktig satsningsområde. Videre vil satsningen på familiesegmentet være retten mot Hammerfest og Alta som nærområder og da spesielt inn mot vinterturisme.

LoppaXpressen må fortsatt ha liggested i Øksfjord, noe som gjør det mulig å reise ut til Sandland om morgenen. Videre vil liggested i Øksfjord gjøre det mulig å reise fra Sandland om kvelden. Flyttes liggested til Bergsfjord vil det ikke være mulig å reise t/r Øksfjord- Sandland uten overnatting. Vår bedrift vil være avhengig av mulighet til å få fraktet gods (fra/til Øksfjord) med LoppaXpressen minimum en dag i uken.

Med dagens ruteoppsett på ferge og hurtigbåt er det ikke mulig og reise mellom Sandland og Øksfjord på lørdager i sommersesongen. Med opprettelse av hurtigbåtrute på lørdager vil vi kunne legge til rette for videre økning av reisende på denne strekningen. Vi foreslår derfor at det opprettes en sommerrute ved å flytte enten tirsdag eller torsdagsruten til lørdag.

Uten et godt tilpasset rutetilbud sier det seg selv at denne reiselivssatsingen ikke kan fortsette og  vil måtte nedskaleres.

Vårt innspill:

  • LoppaXpressen skal ha daglig signalanløp til Sandland

  • LoppaXpressen skal rutes fra Sandland til Alta havn m/korrespondanse til Hammerfest minimum mandag, onsdag, fredag og søndag.

  • LoppaXpressen skal ha liggested i Øksfjord

  • LoppaXpressen’s internrute tirsdager og/eller torsdager flyttes til lørdager som sommerrute. (1. april- 1. oktober)

  • Fergen skal ha daglige anløp t/r Sør-Tverrfjord - Øksfjord

  • Bussen skal ha daglige turer Øksfjord - Alta  og korrespondere med LoppaXpressen og/eller fergen.

Kai Edgar Flåten Styreleder og eier Sandland Brygge AS

Stina Halvorsen Daglig leder og eier Sandland Brygge AS

Steinar Halvorsen Driftsleder og eier Sandland Brygge AS