Alta Senterparti registrerer, til vår overraskelse, at vår samarbeidspartner Alta Ap har konkludert allerede før den rådgivende folkeavstemningen er avholdt. Det må på ingen måte anses som å være Alta Sps standpunkt i saken.

Alta Sp har vært for en folkeavstemning som en sikkerhet for at folket blir hørt i en sak der det eksisterer mange ulike perspektiver og meninger i Altas befolkning. Å vedta partiets standpunkt før folkeavstemningen er holdt anser vi som å tråkke på innbyggerne. Det eksisterer ulike meninger også i Alta Sp; men vi er alle enige om at Altas befolkning skal bli hørt i saken.

Alta Sp tar derfor sterk avstand fra Alta Ap i denne saken og ser fram til resultatet av den rådgivende folkeavstemningen. Resultatet vil definere vårt endelige standpunkt i denne saken.

Alta Sp