Først vil jeg starte med å takke motstanderne av regionreformen, spesielt i gamle Finnmark fylke. Hadde det ikke vært for dere, så hadde vi mest sannsynlig ikke vært i gang med oppsplitting av Troms og Finnmark nå. Brølet fra det øverste fylket i landet har vært så høyt at det har runget i veggene til flere tvangssammenslåtte fylker. Kartet skal tegnes på nytt og folkeviljen skal høres. Makta skal desentraliseres, vi skal igjen få lov til å være tromsværinger og finnmarkinger – og det er mye takket være dere. Tvangssammenslåingen som ble gjennomført av Høyre, FrP, Venstre og KrF har allerede vist seg å være en flopp. Det ble lovet større og mer effektive fylkeskommuner som skulle få overført betydelige oppgaver fra staten. Fylkeskommunen skulle bli mer robust, få bedre tjenester, drives mer effektivt og lønnsomt- og demokratiet skulle styrkes. Det vi sitter igjen med er mindre økonomisk handlingsrom, større avstander, høyere reiseutgifter og lavere lokal medbestemmelse. Gjennomføringen av tvangssammenslåing har vært et historisk dårlig håndverk. Først fordi man ikke klarte å sikre en bedre forankring i folket. Deretter med tanke på hvor dårlig oppgaveoverføringen og finansieringen har vært. Vi står igjen med et fylke som de færreste forstår noen ting av. Det er bare å gratulere. Sammenslåingskameratene på borgerlig side bærer nå ansvaret for at det ene storfylket etter det andre vil oppløses. Det forteller både noe om hvor dårlig prosessen rundt sammenslåingen og innføringen av regionreformen har vært, men også hvor viktig det er å lytte til folket. Troms og Finnmark er et enormt fylke. Det gir oss store utfordringer, både praktisk og økonomisk. Etter over to år som folkevalgt i gigantfylket har jeg enda ikke god nok kjennskap til fergesamband, veistrekninger eller båtruter som hyppig diskuteres i fylkestinget. Oppdelingen er med på å sikre at politikerne har større kunnskap om og oversikt over lokale forhold, samtidig som det gir innbyggerne kortere avstand til politikerne sine. En av de mest positive konsekvensene med oppdelingen er at demokratiet styrkes, noe som igjen gir oss et bedre utgangspunkt til å fatte de riktige beslutningene. Den ferske meningsmålingen fra InFact viser at det er et stort flertall i Troms og Finnmark som vil dele opp fylkene. Folkets stemmer har blitt hørt, først gjennom folkeavstemming i Finnmark i 2018, deretter ved både fylkestingsvalget og stortingsvalget, som begge gav flertall til de partiene som ønsker oppsplitting. Først og fremst med bakgrunn i folkeviljen er det også et bredt flertall i fylkestinget som kommer til å stemme for oppdeling 25. februar. KrF, Høyre, Venstre og FrP bruker tida si på å snakke ned fylkene. Det er skremmende å høre på hvor liten tro de har på Finnmark sin evne til å styre seg selv. De fra høyresida som tror at Troms skal være en slags økonomisk livbøye for Finnmark tar kraftig feil. Vi sliter nemlig i Troms også. De økonomiske utfordringene er store i begge de gamle fylkene, gjelda er høy og fraflyttingen er stor. Det hjalp ikke akkurat på at den blå regjeringa kuttet i virkemidlene fylkeskommunen hadde til å bidra til økt næringsutvikling i fylket. SV gikk på valg på å reversere regionreformen. Det er ikke det samme som å gå baklengs inn i framtiden. Tvert imot, så mener vi fra SV at Troms og Finnmark hver for seg, med hver sine administrasjoner og hver sine fylkesting er best rustet til å utvikle sine fylker. Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet med hverandre der det er fornuftig. Det skal være et samarbeid som ikke baserer seg på tvang, men på et frivillig ønske om å sammen finne de beste løsningene. At vi har fått ei ny regjering, som sammen med SV ønsker å spille på lag med fylkene kan gi oss muligheter som vi ikke har hatt de siste 8 mørkeblå årene. Vi ser frem til et godt samarbeid i oppdelingsprosessen og gleder oss til å ta fatt på det viktige arbeidet for å styrke fylkene våre hver for seg.

Katrine Boel Gregussen Gruppeleder for Troms og Finnmark SV