Samenes Folkeforbund krever en større satsing på rekruttering av samisklærere. Det nytter ikke at Sametinget kommer med fine ord om satsing på samisk språk! Uten handling.

Sametingets presedens ved å tilrøve seg den eksisterende kompetansen i samisk språk må stoppes.

Skoleverket blir mer og mer skadelidende, og samisk språk står i fare for å tape ved en slik praksis.

Sametinget som skal redde språket blir selv en instans som truer eksistensen av språket.

ved å støvsuge samiske bygder for denne kompetansen. Lule/sørsamisk språk kan bli den store taperen.

Det må satses på Ny- og etterutdanning, med det å for øyet å beholde kompetansen i skoleverket.

Høyere lønn og stillingsprosent er en viktig faktor for å få søkere til ny- og videreutdanning.

Samisk må inn som obligatorisk fag i grunnskolen. Sametinget må sørge for den nødvendige kompetansen blant lærere.

Stopp ransbølgen, øk kompetansen!

Landstyret i Samenes Folkeforbund