Odd Eilert Persen (Selvaste) opplevde at hans anmeldelse av tidligere partikollega for voldstrusler mot han, ble henlagt uten at saken ble etterforsket.

Hans anke vant heller ikke fram. Ved bruk av advokat fikk Selvaste medhold. Nå har statsadvokaten beordret saken gjenopptatt.

Altaposten har skrevet om denne   saken tidligere, men stoppet da saken ble henlagt uten at den ble etterforsket. Dette på tross av at to vitner har gitt skriftlig forklaring i saken.

At voldstrusler i politisk sammenheng henlegges uten etterforsking, i en sak hvor troverdige vitner har avgitt forklaring, er en trussel for enkeltindividet og rettsstaten Norge. En problemstilling verdt for Altaposten og andre medier å sette søkelys på.

Men så over til Frp og Finnmark politidistrikt som mener at voldstrusler hører hjemme i den politiske debatten.

Leder i Finnmark Frp, Stig Ronny Nilsen, fortalte Altaposten den 22. mars, at en anmeldelse fra en eksternt politiker, hverken er dramatisk eller noe å hisse seg opp over. Dette i en sak som handler om voldstrusler fra en høyt respektert politiker i Alta Frp.

  Og på daværende tidspunkt mot en partikollega i forbindelse med et politisk møte. Leder i Finnmark Frp, Stig Ronny Nilsen, mener at voldstruslene heller ikke bør få noen konsekvenser for vedkommende som har kommet med slike ytringer.

For Nilsen er det et poeng at voldstruslene er rettet mot en ekstern politiker (de var partikollegaer da truslene falt). Med andre ord er voldstrusler mot politikere utenfor Frp innafor og må regnes som sedvane, men voldstrusler innad i eget parti, kan muligens være litt problematisk, dersom jeg forstår Nilsen rett.

Hans holdninger og tankegang er rett og slett ikke til å forstå.  Jeg tar sterk avstand fra utsagnene til Nilsen. Jeg vet ikke om Nilsen har blitt inspirert av Eve Kristin Remmen i Finnmark politidistrikt, som i sin henleggelse skrev at truslene i denne konkrete saken ble fremsatt under et politisk møte i juni 2023, og at en må anta at det er høy temperatur og mange diskusjoner i et slikt møte.

  Hets og trusler mot politikere er et økende samfunnsproblem. At Finnmark politidistrikt mener at voldstrusler i politisk sammenheng ikke er straffbart, er ikke til å forstå.

Eve Kristin Remmen og Stig Ronny Nilsen utfordres  til å møte meg i offentlig debatt om dette temaet. Jeg lover at dere skal få verbal motstand, om ikke Frp i forkant truer meg med juling for å vinne debatten.

Johnny Olaussen