Alta FrP må rose Trine Noodt som leder av Hovedutvalget for Helse og Sosial i denne saken.

Her er vi helt enige med Trine. Det er merkelig at styreleder Lene Nymo Helli lar Dir. Hope og ledelsen ved Finnmarksykehuset overkjøre lovlig fatta vedtak av styret.

Hvordan kan styret tillate at en direktør gir f.. i en bestilt ROS-analyse som omhandler konsekvenser før det iverksettes kutt i dagkirugi ved Klinikk Alta.

Dessverre, bare i samme gata som direktøren sa om rapporten om ultraren operasjonsstue, den var utdatert.

På nytt ser vi at Trine og Venstre er mer på linje med Alta FrP i helsesaker en med sine samarbeidskamerater i posisjon.

På nytt legger vi merke til at både ordfører og varaordfører er fraværende i helsediskusjon.

Deres oppgave er nok å være stille. Dem må jo bevare det gode forholdet dem har til ledelsen ved Finnmarkssykehuset som dem ga utrykk for i formannskapet under møtet med dir. Hope.

Er det lovlig det dir. Hope og ledelsen ved Finnmarkssykehuset holder på med er vårt spørsmål? Når vi nok en gang ser hvordan helseminister Kjerkol har satt sammen styret er vi betenkt. Det er nesten utrolig, ingen representanter fra Finnmarks største by er funnet verdig til en plass i styret. Eller er dette gjort med hensikt, vekk med brysomme personer fra Alta?

Alta FrP støtter fullt ut lederen i Hovedutvalget og håper at styreleder eller noen andre i styret setter foten ned til ROS-analysen foreligger.

Svein Berg

Alta FrP